Chvála Kristu

Vítejte v internetové prezentaci novoměstské farnosti. Na této stránce naleznete shrnutí toho aktuálně nejdůležitějšího, další informace jsou dostupné z horní nabídky. Stránky jsou tvořeny farníky a pro farníky, patříte-li tedy do této skupiny, nebojte se zapojit – můžete poskytnout fotografie, upozornit na chyby a neaktuální informace, rozšířit obsah… Ozvěte se, prosíme, správci stránek (viz kontakty).

 

Nadcházející události

PRF
Mše sv. v kapli sv. J. Nepomuckého
Mše sv. v kapli sv. J. Nepomuckého
Mše sv. v kapli sv. J. Nepomuckého
Farní den
1. svátost smíření pro čekatele na 1. svaté přijímání
Přijetí svátosti Eucharistie 9:00

Přejít na Kalendář

Novinky

Zápis PRF – 13. března 2016

Mezi ostatními informacemi ze života farnosti naleznete zápis pastorační rady farnosti.

Pouť důvěry vstříc Božímu milosrdenství

Svatý rok Božího milosrdenství má otevřít naše srdce. Pro ty, kteří tento výjimečný rok chtějí prožít v plnosti, jsou připraveny putovní svatyňky s obrázkem Božího milosrdenství a s modlitební knížečkou. Průběh putování je popsán zde. Zájemci o více informací se mohou obrátit na otce Vladimíra Janoucha nebo na paní Blažkovou (viz. kontakty).

Doporučujeme také Pouť milosrdenství, kterou připravilo katechetické centrum pro provázení dětí Svatým rokem Božího milosrdenství. Tento program je možné využít i v rodinách. Je připravený i s metodikou tak, abychom tento výjimečný rok uměli dětem přiblížit a společně s nimi prožít.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2016

Děkujeme za pomoc všem koledníkům a vedoucím skupinek a zvláště všem štědrým dárcům!

Tříkrálová sbírka se v našem regionu konala s těmito záměry.

Celkem bylo vybráno 255 632 Kč. Kolik bylo vybráno v jednotlivých obcích naší farnosti naleznete v podrobném rozpisu.

Výuka náboženství

V týdnu po 21. 9. (3. týden) začíná katecheze dle rozpisu.

Přejít na Archiv novinek

 

Mešní ohlášky

Dnes a příště je sbírka na potřeby farnosti.                       

Informace na čísle 603 480 598.                                            

Naše internetová adresa http://farnostnm.cz.          

Domlouvají se obětní úmysly na tento půlrok.                                   

Díky za sbírku NMnM  na kněžský seminář 12 774 Kč.                              

Informujte o nemocných.

Katecheze čekatelů svátosti pokání a smíření a svátosti Eucharistie spolu s rodiči dnes neděli v 16.30.

Adorace v pátek bude od 15.00 v kostele a po ní modlitba růžence a mše svatá.

Setkání pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují 1. 5. 0d 19.00.

Dnes 24. 4. a příště 1. 5. je vzadu kasička, kterou se přidáváme ke sbírce na Ukrajinu, vyhlášenou papežem Františkem

Příští neděli 1. 5. je rodinná bohoslužba a farní snídaně.

Přejít na Mešní ohlášky

Aktuální bohoslužby

 

18.30. Krčín

Za rodinu Ulryhovu a Knoulichovu

M

Neděle

24.4.

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

 

  7.30 děkanský

Za Cilku Lehotskou

V

 

  9.00 děkanský

Na poděkování Bohu a DVO

M

 

 9.15 Bohuslavice

Mše svatá

V

 

10.30 klášterní

Za Václava Horáka

M

 

 18.00 děkanský

Za dar zdraví pro tělo i pro duši.

M

Pondělí

25.4.

Svátek sv. Marka, evangelisty

 

 

  7.50 Šonov

Mše svatá

V

 

18.00 děkanský

Za Stanislava Fišera a jeho rodiče.

V

Úterý

26.4.

 

 

 

18.00 klášterní

Za Václava Dufka a celý rod

M

Středa

27.4.

 

 

 

18.00 děkanský

Za farnost

MV

Čtvrtek

28.4.

 

 

 

7.00 klášterní

Za dar víry

M

 

18.00 Bohuslavice

Mše svatá

V

Pátek

29.4.

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

 

 

16.00 děkanský

Za Marii Ježkovu

MV

Sobota

30.4.

 

 

 

17.00 Černčice

Mše svatá

M

 

18.30. Krčín

Za Františka Horáka

V

Neděle

1.5.

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

 

  7.30 děkanský

Za Oldřicha Rydlu, manželku a syna Stanislava

M

 

  9.00 děkanský

Na Marii a Václava Holečkovy a celý rod

V

 

 9.15 Bohuslavice

Mše svatá

M

 

10.30 klášterní

Za dar zdraví pro tělo i pro duši

V

 

 18.00 děkanský

 

V

 

Přejít na Aktuální bohoslužby