Chvála Kristu

Vítejte v internetové prezentaci novoměstské farnosti. Na této stránce naleznete shrnutí toho aktuálně nejdůležitějšího, další informace jsou dostupné z horní nabídky. Stránky jsou tvořeny farníky a pro farníky, patříte-li tedy do této skupiny, nebojte se zapojit – můžete poskytnout fotografie, upozornit na chyby a neaktuální informace, rozšířit obsah… Ozvěte se, prosíme, správci stránek (viz kontakty).

 

Novinky

Zápis PRF - 1. března 2015

1. 3. 2015 zasedala pastorační rada. Mezi ostatními informacemi ze života farnosti naleznete zápis.

Tábor Návrat na Cair Paravel

Neváhejte a pošlete své ratolesti vstříc dobrodružství a novým zážitkům, na které budou vzpomínat celý život. Očekává je akční program, skvělá atmosféra a vstřícný kolektiv. Cena tábora je 2 000 Kč (při platbě do 31. 5.). Bližší informace na webových stránkách Silva Vitae o.s.

Březen – měsíc knihy

O březnových nedělích proběhnou vždy od 10:00 následující besedy:

  • 1. března: Konsolata (Ivana Krupičková)
  • 8. března: Povídání o vědecké knihovně v Hradci Králové (Alenka Součková)
  • 15. března: Poezie (Ivan Košteyn)
  • 22. března: Romány s duchovní tématikou (Jaroslava Holá)
  • 29. března: Čteme? Nečteme? (Jiří Trávníček)

Bábovky, koláče a další občerstvení budou zajištěny … účastníky.

Mše s dětským formulářem a farní snídaně

V akcích farnosti naleznete informace týkající se mší s dětským formulářem a termínů farních snídaní včetně setkávání rodin s dětmi.

Následováníhodní

plakatek nasledoavnihodni

Svatý Antonín poustevník: 25.2.2015: Záznam přednášky v audiu. Shrnutí přednášky ve formátu pdf. 

Svatý Ignác z Loyoly: 4.3.2015: Záznam přednášky v audiu. Shrnutí přednášky ve formátu pdf. 

Svatá Terezie z Avily: 11.3.2015: Záznam přednášky v audiu. Shrnutí přednášky ve formátu pdf. 

Svatá Terezie z Lisieux: 18.3.2015: Záznam přednášky v audiu. Shrnutí přednášky ve formátu pdf. 

Blahoslavený Karel de Foucauld: 25.3.2015: Záznam přednášky v audiu. Shrnutí přednášky ve formátu pdf. 

Všechny přednášky dohromady ke stažení. 

Příprava na Národní eucharistický kongres

Také naše farnost se připravuje na Národní eucharistický kongres. Informace, podněty k zamyšlení se a osobní přípravě máte možnost získat v akcích farnosti.

Dar odpustků u příležitosti Roku zasvěceného života

Věřící, kteří se budou opravdově kát a budou vedeni duchem lásky, mohou získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, přijímání eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce) na níže uvedených posvátných místech ve dnech 2. 2. 2015, 15. a 16. 8. 2015, 29. 8. 2015 a 2. 2. 2016:

Katedrála Svatého Ducha v Hradci Králové.

Poutní místo v Rokoli (filiální kostel Panny Marie, kaple Matky Boží třikrát podivuhodné „Betlém“, kaple Nejsvětější Trojice a kaple Panny Marie u studánky).

Dále poutní a rektorský kostel Nanebevzetí Panny Marie na Hoře Matky Boží v Králíkách, poutní a farní kostel Panny Marie Pomocnice na Chlumku v Luži, poutaní a farní kostel Sedmi radostí Panny Marie v Malých Svatoňovicích, poutní a farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově, opatský a farní kostel Narození Panny Marie v Želivi, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě, arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi, proboštský kostel Povýšení sv. Kříže v Litomyšli, kaple mateřince Školských sester de Notre Dame v Hradci Králové.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2015

Celkem bylo vybráno 231 338 Kč, z toho: Nové Město nad Metují 100 264 Kč, Vrchoviny 10 241 Kč, Nahořany + Lhota + Doubravice 18 042 Kč, Černčice 13 470 Kč, Vršovka 5 587 Kč, Jestřebí 4 106 Kč, Libchyně 1 329 Kč, Slavoňov 11 457 Kč, Mezilesí 6 365 Kč, Bohuslavice 19 318 Kč, Šonov-Provodov 36 318 Kč, Spy 4 841 Kč. Děkujeme za pomoc všem koledníkům a vedoucím skupinek a zvláště všem štědrým dárcům!

Misijní klubko pomáhá potřebným a trpícím

Misijní klubko č. 46 působící v družině ZŠ Provodov Šonov je parta dobrých kamarádů, kteří patří do Papežského misijního díla dětí.  Dne 16. prosince proběhl vánoční trh, na který děti připravily výrobky pro misijní trhy. Jejich prodejem tak získaly finanční podporu ve výši 5 000 Kč pro děti v chudých zemich.

Přejít na Archiv novinek

 

Mešní ohlášky

Dnes a příště je sbírka na potřeby farnosti.

Informace na 603 480 598 a adrese http://farnostnm.cz.   

Domlouvají se obětní úmysly na tento půlrok.   

Díky za sbírku  Tichou 16 355 NMnM  ( 3 575NH  Kč)       

Nezapomeňte na farní tábor. Informace na plakátu

Informujte o nemocných.            

Setkání čekatelů svátostí z řad dětí je ve Čt NH a každou neděli v 16.30 NMnM..                           

Setkání pastorační rady farnosti Nové Město 12.4. od 19.00 

Dětské pohledy na misie 854Kč. Díky.

Přejít na Mešní ohlášky

Aktuální bohoslužby

 

18.30 Krčín

Za živé i zemřele z rodiny Víchovy.

V

Neděle

12.4.

2. Neděle Velikonoční (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)

 

 

  7.30 děkanský

 

T

 

  9.00 děkanský

Za Boženu, Bertu a Oldřicha Holých

T

 

  9.15 Bohuslavice

Mše svatá

V

 

10.30 klášterní

Za Jiřího Baladu,rodiče Fečovy,sourozence a rodinu Sekaninovu

V

 

11.00 Nový Hrádek

Za Františka Hofmana, manželku, rodiče a sourozence.

T

 

15.00 Dobenín

Mše svatá

T

 

18.00 děkanský

Za Josefa Annu Grimovy a DVO.

V

Pondělí

13.4.

 

 

 

  7.50 Šonov

Mše svatá

V

 

18.00 děkanský

Za manželé Vítečkovy a Adolfa Cvejna

T

Úterý

14.4.

 

 

 

18.00 klášterní

Za Bohuslava Grima a DVO

T

Středa

15.4.

.

 

 

18.00 děkanský

Za farnost

V

Čtvrtek

16.4.

 

 

 

7.00 klášterní

 

V

 

18.00 Bohuslavice

Mše svatá

T

 

18.00 Nová Hrádek

Za Pavla Sobotku a rodiče

V

Pátek

17.4.

 

 

 

16.00 děkanský

Za rodinu Laštovicovu

V

Sobota

18.4.

 

 

 

17.00 Sněžné

Mše svatá

T

 

18.30 Borová

Mše svatá

T

 

17.00 Černčice

Mše svatá

V

 

18.30 Krčín

Za Václava Špryňara a rodiče.

V

Neděle

19.4.

3. Neděle Velikonoční

 

 

  7.30 děkanský

Za Josefa Martínka , manželku a děti s rodinami

V

 

  9.00 děkanský

Za Marii a Václava Holečkovy

V

 

  9.15 Bohuslavice

Mše svatá

T

 

10.30 klášterní

 

T

 

11.00 Nový Hrádek

Za Josefa a Ludmilu Martínkovy, rodiče a bratra

V

 

18.00 děkanský

 

T

Přejít na Aktuální bohoslužby