Chvála Kristu

Vítejte v internetové prezentaci novoměstské farnosti. Na této stránce naleznete shrnutí toho aktuálně nejdůležitějšího, další informace jsou dostupné z horní nabídky. Stránky jsou tvořeny farníky a pro farníky, patříte-li tedy do této skupiny, nebojte se zapojit – můžete poskytnout fotografie, upozornit na chyby a neaktuální informace, rozšířit obsah… Ozvěte se, prosíme, správci stránek (viz kontakty).

 

Nadcházející události

Noc kostelů
Farní den
Mše sv. - kaple sv. Jana Nepomuckého
První svaté přijímání
NEK
Přespání dětí na faře

Přejít na Kalendář

Novinky

Farní den 2015

V neděli 31. 5. 2015 začíná v 9:00 poutní mší svatou v kostele Nejsvětější Trojice farní den. Mimo nenahraditelné příležitosti poznat bratry a sestry bude možné blíže poznat i otce. Nenechte si ujít občerstvení, program pro děti, společné zpívání a od 15:00 koncert Harmonů. Aby společné setkání nic nenarušovalo, je zajištěn oběd a bohoslužba v klášteře se nekoná.

Noc kostelů – Nový Hrádek

Farní úřad společně s městysem Nový Hrádek zvou na Noc kostelů do kostela sv. Petra a Pavla na Novém Hrádku v pátek 29. 5. 2015 od 18:00 do 22:00.

  • Budete moci zhlédnout zkoušku rytmické skupiny – scholy,
  • fotografie ze života farnosti a
  • mimořádně můžete nakouknout i do tajemství vzniku květinové výzdoby kostela.

Noc kostelů 2015

Novoměstská farnost zve 29. 5. 2015 do kostela Nejsvětější trojice na Husově náměstí.

17:00    Program pro děti – přijďte hravou formou poznávat, co je pro člověka důležité
18:00    Dětský pěvecký sbor ZUŠ Paleček: Bach, Mozart…
18:30    Scénické čtení: příběh k zamyšlení pro děti i pro dospělé (realizuje Spolčo mladých)
19:00    Přednáška s úvahou a zajímavými argumenty: Existuje Bůh?
19:30    Video medailonky – netradiční nahlédnutí do života lidí žijících v různých řádech.
20:00    Polyfonní sdružení: písně od A. Michny, skladby W. A. Mozarta, J. Grubera a další
20:30    Schola: ukázky Gregoriánského chorálu, současná tvorba inspirovaná Gregoriánským chorálem.
21:00    Jiří Tymel - varhany: J. Pachelbel: Aria, G. Belier: Toccata, P. Hindemith: věta ze Sonaty II, E. Gigout: Toccata, možná i Bach: Toccata a fuga d moll....

Zápis PRF - 12. dubna 2015

12. 4. 2015 zasedala pastorační rada. Mezi ostatními informacemi ze života farnosti naleznete zápis.

Tábor Návrat na Cair Paravel

Neváhejte a pošlete své ratolesti vstříc dobrodružství a novým zážitkům, na které budou vzpomínat celý život. Očekává je akční program, skvělá atmosféra a vstřícný kolektiv.
Cena tábora je 2 000 Kč (při platbě do 31. 5.).

Bližší informace na webových stránkách Silva Vitae o.s.

Mše s dětským formulářem a farní snídaně

V akcích farnosti naleznete informace týkající se mší s dětským formulářem a termínů farních snídaní včetně setkávání rodin s dětmi.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2015

Celkem bylo vybráno 231 338 Kč, z toho: Nové Město nad Metují 100 264 Kč, Vrchoviny 10 241 Kč, Nahořany + Lhota + Doubravice 18 042 Kč, Černčice 13 470 Kč, Vršovka 5 587 Kč, Jestřebí 4 106 Kč, Libchyně 1 329 Kč, Slavoňov 11 457 Kč, Mezilesí 6 365 Kč, Bohuslavice 19 318 Kč, Šonov-Provodov 36 318 Kč, Spy 4 841 Kč. Děkujeme za pomoc všem koledníkům a vedoucím skupinek a zvláště všem štědrým dárcům!

Misijní klubko pomáhá potřebným a trpícím

Misijní klubko č. 46 působící v družině ZŠ Provodov Šonov je parta dobrých kamarádů, kteří patří do Papežského misijního díla dětí.  Dne 16. prosince proběhl vánoční trh, na který děti připravily výrobky pro misijní trhy. Jejich prodejem tak získaly finanční podporu ve výši 5 000 Kč pro děti v chudých zemich.

Přejít na Archiv novinek

 

Mešní ohlášky

Dnes a příště je sbírka na potřeby farnosti.

Informace na 603 480 598 a adrese http://farnostnm.cz.  

Domlouvají se obětní úmysly na tento půlrok.      

Díky za sbírku Tichou 22417 NMnM 3771NH Kč)      

Nezapomeňte na farní tábor. Informace na plakátu                                    

Informujte o nemocných

V měsíci květnu po večerních bohoslužbách jsou májové – Modlitba s Marií a v kaplích dle rozpisu.

Pozor: Setkání čekatelů svátostí z řad dětí ve Čt 28.5. NH bude a každou neděli je v 16.30 NMnM.                          

Modlitbu za eucharistický kongres se modlíme buď před požehnání nebo po něm, dle upozornění kněze.

Farní den v NMnM je v neděli 31. 5 po mši v 9.00 setkání farnosti a od 15.00 koncert Harmoni. Všichni jste srdečně zváni a děkujeme za vaše přispění účastí a něčeho na zub.

Setkání pastorační rady v NMnM je 24.5. od 19.00

Přejít na Mešní ohlášky

Aktuální bohoslužby

 

20.30 Krčín-vigilie

Za rodinu Šmídovu, Jiráskovu a rodiče Čečetkovy

T

Neděle

24.5.

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.

 

 

  7.30 děkanský

Za Jaroslava Cvejna a otce

T

 

  7.45 Krčín-

Za Karla Boženu Nývltovy, sourozence a rodiče %

V

 

  9.00 děkanský

Za Dášu Cejnarovu,rodinu Hrnčířovu,Josefa Cejnara a sourozence

T

 

  9.15 Bohuslavice

Mše svatá

V

 

10.30 klášterní

Za vyprošení darů Ducha svatého

V

 

11.00 Nový Hrádek

Za rodinu Umlaufovu a Krahulcovu

T

 

18.00 děkanský

 

T

Pondělí

25.5.

 

 

 

7.50 Šonov

Mše svatá

V

 

18.00 děkanský

Za + z rodiny Vaňkovy a Moravcovy

T

Úterý

26.5.

Památka sv. Filipa Neriho, kněze

 

 

18.00 klášterní

Za Boženu Čtvrtečkovu, rodiče a sourozence

T

Středa

27.5.

 

 

 

18.00 děkanský

Za farnost

V

Čtvrtek

28.5.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

 

 

7. 00 klášterní

Za rodinu Melounovu

V

 

18.00 Bohuslavice

Mše svatá

T

 

18.00 Nový Hrádek

 

V

Pátek

29.5.

 

 

 

16.00 děkanský

Za Boží pomoc a ochranu

V

 

19.15 Spy

Mše svatá + májová

V

Sobota

30.5.

Památka sv. Zdislavy

 

 

17.00 Sněžné

Mše svatá

V

 

18.30 Borová

Mše svatá

V

 

17.00 Černčice

Mše svatá

T

 

18.30 Krčín

 

T

Neděle

31.5.

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 

 

  7.30 děkanský

 

V

 

  9.00 děkanský

Za rodinu Radovu

V

 

  9.15 Bohuslavice

Mše svatá

T

 

10.30 klášterní

Za Miroslava a Jana Voborníkovy, živé i + příbuzné

 

 

11.00 Nový Hrádek

Za Marii Hanlovou a rodiče%

T

 

18.00 děkanský

 

V

Májové pobožnosti 2015

DATUM

DEN

ČAS

KDE

BOHOSLUŽBA

18.5.

PO

19.15

Černčice

Mše sv. a májová

19.5.

ÚT

19.15

Nahořany

Mše sv. a májová

20.5.

ST

19.15

Lhota

Mše sv. a májová

21.5.

ČT

19.15

Dobenín

Mše sv. a májová

22.5.

19.15

Spy

Mše sv. a májová

25.5.

PO

19.15

Černčice

Mše sv. a májová

26.5.

ÚT

19.15

Nahořany

Mše sv. a májová

27.5.

ST

19.15

Lhota

Mše sv. a májová

28.5.

ČT

19.15

Dobenín

Mše sv. a májová

29.5.

19.15

Spy

Mše sv. a májová

 

Přejít na Aktuální bohoslužby