Chvála Kristu

Vítejte v internetové prezentaci novoměstské farnosti. Na této stránce naleznete shrnutí toho aktuálně nejdůležitějšího, další informace jsou dostupné z horní nabídky. Stránky jsou tvořeny farníky a pro farníky, patříte-li tedy do této skupiny, nebojte se zapojit – můžete poskytnout fotografie, upozornit na chyby a neaktuální informace, rozšířit obsah… Ozvěte se, prosíme, správci stránek (viz kontakty).

 

Nadcházející události

Přednáška: Je antikoncepce řešení?
Pouť v Rokoli

Přejít na Kalendář

Novinky

Mše svatá na zahájení školního roku

Jako již tradičně bude školní rok zahájen mší svatou. Bude se konat 1. 9. 2014 od 6:45 v klášterním kostele.

Rodinná mše svatá s požehnáním dětem

Mše svatá v neděli 31. 8. 2014 v 9:00 bude především pro rodiny a bude ukončena požehnáním dětem.

Modleme se za mír

Také naše farnost se přidává k výzvě papeže Františka a biskupa královéhradecké diecéze Jana Vokála. V pátek 22. 8., v pondělí 25. 8. a v pátek 29. 8. bude eucharistická adorace věnovaná na tento úmysl. Průběžně probíhají mše svaté s formulářem za mír v těch dnech, kde kněz může volit formulář mše svaté z misálu (25. 8., 26. 8., 1. 9., 2. 9.). Také v přímluvách při mši svaté je vzpomínáno na tento úmysl. Připojme se k prosbám papeže Františka k těmto modlitbám nejen osobně, ale také ve farním společenství. Bližší informace naleznete na webu biskupství.

Je antikoncepce řešení?

Zveme Vás na přednášku MUDr. Ludmily Lázničkové o problematice hormonální antikoncepce.

Změny ve farnosti

Od 1. 7. 2014 byl v naší farnosti k jáhenské službě ustanoven bohoslovec Tomáš Enderle (kontakt).

Děkujeme dosavadnímu farnímu vikáři Wiesławu Kalembovi za jeho duchovní a pastorační činnost v naší farnosti, kterou nás obohatil. Od 1. 8. 2014 působí jako administrátor ve farnosti Rokytnice v Orlických horách. Přejeme mu a vyprošujeme Boží požehnání pro jeho novou službu.

Fotografie z 1. sv. přijímání

Mezi ostatními fotografiemi naleznete fotogalerii z 1. sv. přijímání.

Zápis PRF - 18. května 2014

18. 5. 2014 zasedala pastorační rada. Mezi ostatními informacemi ze života farnosti naleznete zápis.

Přejít na Archiv novinek

 

Mešní ohlášky

Dnes je sbírka Tichá a příště na potřeby farnosti.                                         Informace na čísle 603 480 598.

Díky  za sbírku na  8 159,00- Kč                                            Naše internetová adresa http://farnostnm.cz.      

Lektorská služba o nedělích se zapisujte v kalendáři, kde jsou texty na přípravu.                  

Domlouvají se obětní úmysly na tento nový půlrok.

V neděli 7.9. setkání rodin a farní snídaně.           Nepřehledněme přednášku 12.9. od 17.00. o rodičovství.

Po dobu služby jáhna je dočasná změna bohoslužeb. V Bohuslavicích v neděli v 10.30. Bude se střídat s klášterem jednou s jáhnem bohoslužba slova a jednou mše svatá. Počítejme s katechezí v novém školním roce. Prosíme o modlitbu na tento úmysl.

MODLEME SE ZA MÍR podle výzvy papeže Františka a biskupa  Jana Vokála. V pondělí 1.9. a v pátek 5.9. bude eucharistická adorace věnovaná na tento úmysl. Slavíme mše svaté s formulářem za mír v těch dnech, kde kněz může volit liturgický formulář. Tento úmysl je i v přímluvách. Připojme se i osobně.

14.9. jede autobus z Nového Města do Rokole na poutní bohoslužbu. Mše svatá odpoledne tam je v 15.00 Ze všech míst vyjíždí 14.20. Jede z garáží k vlakovému nádraží, na  Rychtu, na Námětí Republiky, na Husovo náměstí, k Sepskému mostu, přes Blažkov, Slavoňov, do Rokole. Stojí na autobusových zastávkách. Zpět pojede po skončení bohoslužby asi v 17.00. Jízdné se rozpočítá podle počtu pasažérů při jízdě tam i zpět.

Prosíme a děkujeme za květiny ke zdobení z vašich zahrádek.          

Cyklopouť za týden na Boušín v sobotu 6.9.. Vyjíždí se z Černic v 9.00. Program k disposici.

Náboženská výchova ve školách a na faře ve školním roce 2014-15

 

Škola Černčice ve čtvrtek od 13.00 .

Škola Bohuslavice ve středu od 13.05 .

Škola Nahořany v pátek od 13.00                  (nebo domluvou podle přihlášených).

Škola Provodov - Šonov 1.tř. a 2.3.4.5. tř.  v pátek od 13.00.

Škola v Krčíně: 1.-5.tř. v pátek 13.00;                 6.-9.tř. v pátek 13.45                                       (odvoz žáků do Šonova) .

Škola v Komenského ulici                                    1. a 2.tř.  úterý ve 12.10;                                       3.-5. tř. úterý ve 13.00 .

Škola na Malecí                                                      1.a 2.tř. pondělí v 12.10                                       3.-5.tř. pondělí  ve 13.00 .

Pro školu v Komenského a na Malecí, gymnázium                 6.-7.tř. pondělí v 15.00                                         8.-9. tř. pondělí v 15.00 na faře.

 

Výuka začne v týdnu od 22. 9. 2014 (drobné úpravy rozvrhů budou možné)

Přejít na Mešní ohlášky

Aktuální bohoslužby

 

18.30 Krčín

Za Aloise Semelu a celý rod

V-

Neděle

31.8.

22.neděle v mezidobí.Výročí posvěcení farního kostela

 

 

  7.30 děkanský

 

V-

 

  9.00 děkanský

Za Bohuslava a Hyldu Hromádkovy a Emilii Vlasákovu

V

 

10.30 Bohuslavice

Bohoslužba slova

T-

 

10.30 Klášter

Za Josefa Balcara a rodiče %

V

 

18.00 děkanský

Ke chvále Boží

V-

Pondělí

1. 9.

 

 

 

  6.45 klášterní

Mše svatá na začátek školního roku

V-

 

18.00 děkanský

Za rodinu Rejmanovu

V-

Úterý

2. 9.

 

 

 

18.00 klášterní

 

V-

Středa

3. 9.

Památka sv. Řehoře Velikého,papeže a učitele církve

 

 

18.00 děkanský

Za Farnost

V-

Čtvrtek

4. 9.

 

 

 

  7.00 klášterní

Za + Vojtěšku Vlčkovu a DVO

V-

 

19.00 děkanský

Mše svatá s modlitbou církve. (dominikánští terciáři)

V

Pátek

5. 9.

 

 

 

16.00 děkanský

Za rodinu Rejmanovu

V-

 

18.00 Bohuslavice

Mše svatá

V-

Sobota

6. 9.

 

 

 

  9.15 Oáza

 

V

 

17.00 Černčice

Mše svatá

V

 

18.30 Krčín

 

V

Neděle

7. 9.

23.neděle v mezidobí.

 

 

  7.30 děkanský

Za rodinu Rouskovu a Kánských

V-

 

  9.00 děkanský

Za rodinu Tláskalovu a Voborníkovu

V

 

10.30 Bohuslavice

Mše svatá  - Poutní slavnost

V

 

10.30 Klášter

Bohoslužba slova

T-

 

18.00 děkanský

 

V-

Náboženská výchova ve školách a na faře ve školním roce 2014-15

 

Škola Černčice ve čtvrtek od 13.00 .

Škola Bohuslavice ve středu od 13.05 .

Škola Nahořany v pátek od 13.00                  (nebo domluvou podle přihlášených).

Škola Provodov - Šonov 1.tř. a 2.3.4.5. tř.  v pátek od 13.00.

Škola v Krčíně: 1.-5.tř. v pátek 13.00;                 6.-9.tř. v pátek 13.45                                       (odvoz žáků do Šonova) .

Škola v Komenského ulici                                    1. a 2.tř.  úterý ve 12.10;                                       3.-5. tř. úterý ve 13.00 .

Škola na Malecí                                                      1.a 2.tř. pondělí v 12.10                                       3.-5.tř. pondělí  ve 13.00 .

Pro školu v Komenského a na Malecí, gymnázium                 6.-7.tř. pondělí v 15.00                                         8.-9. tř. pondělí v 15.00 na faře.

 

Výuka začne v týdnu od 22. 9. 2014 (drobné úpravy rozvrhů budou možné)

Přejít na Aktuální bohoslužby