Chvála Kristu

Vítejte v internetové prezentaci novoměstské farnosti. Na této stránce naleznete shrnutí toho aktuálně nejdůležitějšího, další informace jsou dostupné z horní nabídky. Stránky jsou tvořeny farníky a pro farníky, patříte-li tedy do této skupiny, nebojte se zapojit – můžete poskytnout fotografie, upozornit na chyby a neaktuální informace, rozšířit obsah… Ozvěte se, prosíme, správci stránek (viz kontakty).

 

Novinky

Zápis PRF - 14. září 2014

14. 9. 2014 zasedala pastorační rada. Mezi ostatními informacemi ze života farnosti naleznete zápis.

Změny ve farnosti

Od 1. 7. 2014 byl v naší farnosti k jáhenské službě ustanoven bohoslovec Tomáš Enderle (kontakt).

Děkujeme dosavadnímu farnímu vikáři Wiesławu Kalembovi za jeho duchovní a pastorační činnost v naší farnosti, kterou nás obohatil. Od 1. 8. 2014 působí jako administrátor ve farnosti Rokytnice v Orlických horách. Přejeme mu a vyprošujeme Boží požehnání pro jeho novou službu.

Fotografie z 1. sv. přijímání

Mezi ostatními fotografiemi naleznete fotogalerii z 1. sv. přijímání.

Přejít na Archiv novinek

 

Mešní ohlášky

Dnes je sbírka na potřeby farnosti a příště je Tichá.                                     Informace na čísle 603 480 598.

Díky za sbírku  na církevní školství   9 060,-- Kč                   Naše internetová adresa http://farnostnm.cz.      

Lektorská služba o nedělích se zapisujte v kalendáři, kde jsou texty na přípravu.                  

Domlouvají se obětní úmysly na tento nový půlrok.

Po dobu služby jáhna je dočasná změna bohoslužeb. V Bohuslavicích v neděli v 10.30. Bude se střídat s klášterem jednou s jáhnem bohoslužba slova a jednou mše svatá.

Počítejme s katechezí v novém školním roce. Tento týden dále podle rozvzhu.

Prosíme a děkujeme za květiny ke zdobení z vašich zahrádek.          

Na Slavnost sv. Václava je 10.30 mše svatá u sv. Václava na Dobeníně a ostatní bohoslužby jsou slavený jáhny. Rád se zkontaktují s poutníky, kteří by tam chtěli putovat.

Dnes v neděli 28.9.  podle výzvy papeže Františka se modleme za synod o rodině.  

V pondělí 29.9. setkání nad písmem a o písmu v předvečer sv. Jeronýma na faře ve klubovně od 19.00.

1.  a 3. pondělí v měsíci bude setkání nad Písmem a 2. a 4. pondělí v měsíci  setkání nad katechizmem.

Seminář pro střední školu a učně každé úterý od 19.00.

Setkání maminek s dětmi každé úterý na faře od  9.00

 

Přejít na Mešní ohlášky

Aktuální bohoslužby

 

18.30 Krčín

Za Zdenka, Helenu a Nelinku Rydlovy

V-

Neděle

28. 9.

Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA,

hlavního patrona českého národa

 

 

  7.30 děkanský

Za Boženu Kašparovu, manžela a rodiče.

V-

 

  9.00 děkanský

Na domluvený úmysl

V

 

10.30 Bohuslavice

Bohoslužba slova

Kb

 

10.30 Klášter

Bohoslužba slova

T-

 

10.30 Dobenín

Poutní mše svatá

V

 

18.00 děkanský

Za Dobromilu Mrázkovu a DVO

V-

Pondělí

29. 9.

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

 

 

  7.50 Šonov

Mše svatá

V-

 

18.00 děkanský

Za Michala Krejcera

V-

Úterý

30. 9.

Památka sv. Jeronýma

 

 

18.00 klášterní

Za pí Štěpánovu a její rodinu

V-

Středa

1. 10.

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše,panny a učitelky církve

 

 

18.00 děkanský

Za Farnost

V

Čtvrtek

2. 10.

Památka svatých andělů strážných

 

 

  7.00 klášterní

Za Bohuslava Grima

V-

 

19.00 děkanský

Mše svatá s modlitbou Nešpor

V-

Pátek

3. 10.

 

 

 

16.00 děkanský

 

V-

 

18.00 Bohuslavice

Mše svatá

V-

Sobota

4. 10.

Památka sv. Františka z Assisi

 

 

  9.15 Oáza

Za rodinu Chlubnovu

 

 

17.00 Černčice

Mše svatá

V-

 

18.30 Krčín

Za Josefa Mervarta a Janu Rydlovu

V-

Neděle

5. 10.

27. neděle v mezidobí

 

 

  7.30 děkanský

Za rodinu Zelených

V-

 

  9.00 děkanský

Za Rudolfa a Emilii Petříkovy a rodiče %

V

 

10.30 Bohuslavice

Mše svatá

V

 

10.30 Klášter

Bohoslužba slova

T-

 

18.00 děkanský

 

V-

Přejít na Aktuální bohoslužby