Chvála Kristu

Vítejte v internetové prezentaci novoměstské farnosti. Na této stránce naleznete shrnutí toho aktuálně nejdůležitějšího, další informace jsou dostupné z horní nabídky. Stránky jsou tvořeny farníky a pro farníky, patříte-li tedy do této skupiny, nebojte se zapojit – můžete poskytnout fotografie, upozornit na chyby a neaktuální informace, rozšířit obsah… Ozvěte se, prosíme, správci stránek (viz kontakty).

 

Novinky

Pozvánka na diecézní setkání dětí

Zveme děti naší farnosti na diecézní setkání dětí, které se koná v sobotu 21. 5. 2016. Zájemce prosíme, aby kontaktovali manžele Blažkovi (tel.: 602 431 810) a domluvili se na podrobnostech. Odjíždíme v 7:34 autobusem z Rychty a vracíme se v půl páté. Bližší informace naleznete na diecézních stránkách.

Farní den 2016

V neděli 22. 5. 2016 začíná v 9:00 poutní mší svatou v kostele Nejsvětější Trojice FARNÍ DEN. Srdečně vás zveme k zajímavému programu a společnému povídání si. Nenechte si ujít občerstvení, program pro děti, společné zpívání a od 14:30 povídání o Itibo a promítání filmu Daleko za sluncem. Aby společné setkání nic nenarušovalo, je zajištěn oběd a bohoslužba v klášteře se nekoná.

Na farní den se tentokrát chceme připravit pomocí dalších doprovodných aktivit:

7. 5. 2016 - Vyrábění pro Sanitku Žanetku

Zveme všechny děti a jejich rodiče na vyrábění pro Sanitku Žanetku pro zdravotní středisko v Itibo, které proběhne v sobotu 7. května. Výrobky budeme prodávat na Farním dni. Utržené peníze pošleme nemocným dětem do Keni. Vyrábění je pro děti od 5 do 18 let. Více informací na plakátu.

8. 5. 2016 - Farnost pro Žanetku

Každý může přispět do dobročinného jarmarku, který proběhne v rámci Farního dne. Přinést můžete své výrobky nebo nějaké hodnotné věci do domácnosti a na zahradu. Jak a kdy můžete věci nosit najdete na plakátku.

22. 5. 2016 - Povídání o keňském zdravotním středisku Itibo a promítání filmu

Na plakátku se dozvíte, kdo za námi přijede a poví nám zajímavé informace o české nemocnici v keňském Itibo. Nenechte si ujít film Daleko za sluncem.

Zápis PRF – 13. března 2016

Mezi ostatními informacemi ze života farnosti naleznete zápis pastorační rady farnosti.

Pouť důvěry vstříc Božímu milosrdenství

Svatý rok Božího milosrdenství má otevřít naše srdce. Pro ty, kteří tento výjimečný rok chtějí prožít v plnosti, jsou připraveny putovní svatyňky s obrázkem Božího milosrdenství a s modlitební knížečkou. Průběh putování je popsán zde. Zájemci o více informací se mohou obrátit na otce Vladimíra Janoucha nebo na paní Blažkovou (viz. kontakty).

Doporučujeme také Pouť milosrdenství, kterou připravilo katechetické centrum pro provázení dětí Svatým rokem Božího milosrdenství. Tento program je možné využít i v rodinách. Je připravený i s metodikou tak, abychom tento výjimečný rok uměli dětem přiblížit a společně s nimi prožít.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2016

Děkujeme za pomoc všem koledníkům a vedoucím skupinek a zvláště všem štědrým dárcům!

Tříkrálová sbírka se v našem regionu konala s těmito záměry.

Celkem bylo vybráno 255 632 Kč. Kolik bylo vybráno v jednotlivých obcích naší farnosti naleznete v podrobném rozpisu.

Výuka náboženství

V týdnu po 21. 9. (3. týden) začíná katecheze dle rozpisu.

Přejít na Archiv novinek

 

Mešní ohlášky

Dnes a příště na potřeby farnosti.                      

Informace na čísle 603 480 598.                                            

Naše internetová adresa http://farnostnm.cz.                    

Domlouvají se obětní úmysly i na nový půlrok.                                    

Díky za sbírku NMnM na potřeby diecéze  7 106 Kč.                                                                           

Informujte o nemocných.

Katecheze čekatelů svátosti pokání a smíření a svátosti Eucharistie spolu s rodiči dnes neděli v 16.30.

Adorace v pátek bude od 15.00 v kostele a po ní modlitba růžence a mše svatá.

Všechny večerní Mše svaté v Novém Městě spojené s májovou.

Rozpisy mše sv. a májových v kaplích je rozepsáno na nástěnce a na jednotlivých kaplích.

Je vyhlášen na farní den dobročinný jarmark. Oznámení zopakované na nástěnce.                                                                 

Jste všichni zváni na farní den 22.5. Proto není mše svatá v klášterním kostele v 10.30.

Slavnost TĚLE A KRVE PÁNĚ bude oslavena ve čtvrtek 19.5. v NMnM a v neděli v Bohuslavicích.

V sobotu 28.5. slaví čekatele svátostí z řad dětí svátost pokaní a smíření a v nedělí 29.5. v 9.00 vykročí na cestu svátostného života.

 

 

 Májové pobožnosti 2016

DATUM

DEN

ČAS

KDE

BOHOSLUŽBA

 

24.5.

ÚT

19.00

Nahořany

Mše sv. a májová

V

25.5.

ST

19.00

Lhota

Mše sv. a májová

V

26.5.

ČT

18.00

Dobenín

Mše sv. a májová

J

27.5.

18.00

Spy

Mše sv. a májová

V

28.5.

SO

17.00

Černčice

Mše sv. a májová

M

31.5.

ÚT

19.00

Nahořany

Mše sv. a májová

V

         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

 

 

Přejít na Mešní ohlášky

Aktuální bohoslužby

 

18.30. Krčín

Za žijící a + rodiny Šmídovy, Čečetkovy a Jiráskovy

M

Neděle

22.5.

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 

 

  7.30 děkanský

Za rodinu Pinkasovy a Hejzlarovy

V

 

  9.00 děkanský

Za rodinu Ivaničovu a Renatu Němečkovu

M

 

 9.15 Bohuslavice

Mše svatá

V

 

 18.00 děkanský

 

V

Pondělí

23.5.

 

 

 

  7.50 Šonov

Mše svatá

V

 

18.00 děkanský

 

V

Úterý

24.5.

 

 

 

18.00 klášterní

Za rodinu Mášovu

M

Středa

25.5.

 

 

 

18.00 děkanský

Za farnost

M

Čtvrtek

26.5.

Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

 

 

7.00 klášterní

Za Boženu Čtvrtečkovu, rodiče a sourozence

V

 

17.00 děkanský

 

V

 

18.00 Bohuslavice

Mše svatá

M

Pátek

27.5.

 

 

 

16.00 děkanský

Za + z rodiny Vaňkovy a Moravcovy

V

 

18.00 Šonov

Mše svatá

M

Sobota

28.5.

 

 

 

17.00 Černčice

Mše svatá

   M

 

18.30. Krčín

Za Josefa Mervarta a Jana Rydlu

V

Neděle

29.5.

9. neděle v mezidobí

 

 

  7.30 děkanský

 

M

 

  9.00 děkanský

Za  Boží pomoc a ochranu

V

 

 9.15 Bohuslavice

Mše svatá

M

 

10.30 Klášterní

Za rodinu Smolovu a Šolcovu

M

 

 18.00 děkanský

 

V

 

Přejít na Aktuální bohoslužby