Chvála Kristu

Vítejte v internetové prezentaci novoměstské farnosti. Na této stránce naleznete shrnutí toho aktuálně nejdůležitějšího, další informace jsou dostupné z horní nabídky. Stránky jsou tvořeny farníky a pro farníky, patříte-li tedy do této skupiny, nebojte se zapojit – můžete poskytnout fotografie, upozornit na chyby a neaktuální informace, rozšířit obsah… Ozvěte se, prosíme, správci stránek (viz kontakty).

 

Nadcházející události

Mše sv. - kaple sv. Jana Nepomuckého

Přejít na Kalendář

Novinky

Farní den 2015

V neděli 31. 5. 2015 začíná v 9:00 poutní mší svatou v kostele Nejsvětější Trojice farní den. Mimo nenahraditelné příležitosti poznat bratry a sestry bude možné blíže poznat i otce. Nenechte si ujít občerstvení, program pro děti, společné zpívání a od 15:00 koncert Harmonů. Aby společné setkání nic nenarušovalo, je zajištěn oběd a bohoslužba v klášteře se nekoná.

Noc kostelů – Nový Hrádek

Farní úřad společně s městysem Nový Hrádek zvou na Noc kostelů do kostela sv. Petra a Pavla na Novém Hrádku v pátek 29. 5. 2015 od 18:00 do 22:00.

  • Budete moci zhlédnout zkoušku rytmické skupiny – scholy,
  • fotografie ze života farnosti a
  • mimořádně můžete nakouknout i do tajemství vzniku květinové výzdoby kostela.

Noc kostelů 2015

Novoměstská farnost zve 29. 5. 2015 do kostela Nejsvětější trojice na Husově náměstí.

17:00    Program pro děti – přijďte hravou formou poznávat, co je pro člověka důležité
18:00    Dětský pěvecký sbor ZUŠ Paleček: Bach, Mozart…
18:30    Scénické čtení: příběh k zamyšlení pro děti i pro dospělé (realizuje Spolčo mladých)
19:00    Přednáška s úvahou a zajímavými argumenty: Existuje Bůh?
19:30    Video medailonky – netradiční nahlédnutí do života lidí žijících v různých řádech.
20:00    Polyfonní sdružení: písně od A. Michny, skladby W. A. Mozarta, J. Grubera a další
20:30    Schola: ukázky Gregoriánského chorálu, současná tvorba inspirovaná Gregoriánským chorálem.
21:00    Jiří Tymel - varhany: J. Pachelbel: Aria, G. Belier: Toccata, P. Hindemith: věta ze Sonaty II, E. Gigout: Toccata, možná i Bach: Toccata a fuga d moll....

Zápis PRF - 12. dubna 2015

12. 4. 2015 zasedala pastorační rada. Mezi ostatními informacemi ze života farnosti naleznete zápis.

Tábor Návrat na Cair Paravel

Neváhejte a pošlete své ratolesti vstříc dobrodružství a novým zážitkům, na které budou vzpomínat celý život. Očekává je akční program, skvělá atmosféra a vstřícný kolektiv.
Cena tábora je 2 000 Kč (při platbě do 31. 5.).

Bližší informace na webových stránkách Silva Vitae o.s.

Mše s dětským formulářem a farní snídaně

V akcích farnosti naleznete informace týkající se mší s dětským formulářem a termínů farních snídaní včetně setkávání rodin s dětmi.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2015

Celkem bylo vybráno 231 338 Kč, z toho: Nové Město nad Metují 100 264 Kč, Vrchoviny 10 241 Kč, Nahořany + Lhota + Doubravice 18 042 Kč, Černčice 13 470 Kč, Vršovka 5 587 Kč, Jestřebí 4 106 Kč, Libchyně 1 329 Kč, Slavoňov 11 457 Kč, Mezilesí 6 365 Kč, Bohuslavice 19 318 Kč, Šonov-Provodov 36 318 Kč, Spy 4 841 Kč. Děkujeme za pomoc všem koledníkům a vedoucím skupinek a zvláště všem štědrým dárcům!

Misijní klubko pomáhá potřebným a trpícím

Misijní klubko č. 46 působící v družině ZŠ Provodov Šonov je parta dobrých kamarádů, kteří patří do Papežského misijního díla dětí.  Dne 16. prosince proběhl vánoční trh, na který děti připravily výrobky pro misijní trhy. Jejich prodejem tak získaly finanční podporu ve výši 5 000 Kč pro děti v chudých zemich.

Přejít na Archiv novinek

 

Mešní ohlášky

Dnes a příště je sbírka na potřeby farnosti .                                                                                             Informace na čísle 603 480 598.                                             Naše internetová adresa http://farnostnm.cz.

Díky za sbírku v NMnM   6814 ( 2137 NH Kč) + Pouť Holanďanů NH1980Kč

Domlouvají se obětní úmysly na tento půlrok.                                   Informujte o nemocných.                                              

Modlitbu za Eucharistický kongres máme buď před požehnáním nebo po něm, dle upozornění kněze. Provázejme ve svých modlitbách P. Tomáše. V neděli 26. 7. bude s námi při liturgii P.Tomáš v NMnM 7.30, 9.00, 10.30, 18.00 a rozloučí se na NH po bohoslužbě v 11.00.

Od 16.8 bude změna bohoslužby v Bohuslavicích. Mše v neděli bude v 10.30.

Od 16.8. změna na Hrádku od 8.30 .

V neděli 9.8. v 7.30 na Sněžném poutní v neděli a Hrádek ještě v 11.00

 

Přejít na Mešní ohlášky

Aktuální bohoslužby

 

18.30 Krčín

Za rodinu Slabých a Poláčkovu

T

Neděle

26.7.

17. neděle v mezidobí

 

 

  7.30 děkanský

Za Annu Henclovu a rodinu Henclovu

T

 

  7.45 Černčice

Mše svatá – poutní

V

 

  9.00 děkanský

Za Miroslavu,Jana,Josefa a Annu Voborníkovy,živé i +příbuzné

T

 

  9.15 Bohuslavice

Mše svatá

V

 

10.30 klášterní

Za Jiřího Baladu, rodiče Fečovy a sourozence

T

 

11.00 Nový Hrádek

 

JCZ

 

18.00 děkanský

Za ochranu Boží a dary Ducha Svatého.

V

Pondělí

27.7.

 

 

 

  7.50 Šonov

Mše svatá

T

 

18.00 děkanský

 

V

Úterý

28.7.

 

 

 

18.00 klášterní

Za Ladislava Hrušku, Boženu Čechovu, Václava Čecha, Ludmilu Fröhlichovu a Marii Kumprechtovu

T

Středa

29.7.

Památka sv. Marty

 

 

18.00 děkanský

Za farnost

V

Čtvrtek

30.7.

 

 

 

7.00 klášterní

 

T

 

18.00 Nový Hrádek

 

J

 

18.00 Bohuslavice

Mše svatá

V

Pátek

31.7.

Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

 

 

16.00 děkanský

 

V

Sobota

1.8.

Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

 

 

9.15 Oáza

 

V

 

17.00 Sněžné

Mše svatá

V

 

18.30 Borová

Mše svatá –

V

 

17.00 Černčice

Mše svatá

JCZ

 

18.30 Krčín

 

JCZ

Neděle

2.8

18. neděle v mezidobí

 

 

  7.30 děkanský

Na poděkování a abychom Bohu děkovali za sv.Judu Tadeáše.

V

 

  9.00 děkanský

Jako projev díků a za rodiny Tláskalovu a Voborníkovu

JCZ

 

  9.15 Bohuslavice

Mše svatá

V

 

10.30 klášterní

 

JCZ

 

11.00 Nový Hrádek

 

V

 

18.00 děkanský

 

V

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Přejít na Aktuální bohoslužby