Chvála Kristu

Vítejte v internetové prezentaci novoměstské farnosti. Na této stránce naleznete shrnutí toho aktuálně nejdůležitějšího, další informace jsou dostupné z horní nabídky. Stránky jsou tvořeny farníky a pro farníky, patříte-li tedy do této skupiny, nebojte se zapojit – můžete poskytnout fotografie, upozornit na chyby a neaktuální informace, rozšířit obsah… Ozvěte se, prosíme, správci stránek (viz kontakty).

 

Novinky

Výsledky Tříkrálové sbírky 2016

Děkujeme za pomoc všem koledníkům a vedoucím skupinek a zvláště všem štědrým dárcům!

Tříkrálová sbírka se v našem regionu konala s těmito záměry.

Celkem bylo vybráno 255 632 Kč. Kolik bylo vybráno v jednotlivých obcích naší farnosti naleznete v podrobném rozpisu.

Duchovní programy v roce 2016 u sester v Hoješíně u Seče

Společenství Školských sester svatého Františka z Assisi v Hoješíně zve každého, kdo se potřebuje na chvíli zastavit, ztišit a duchovně občerstvit. Pořádají duchovní obnovy a setkání pro rodiny, mládež i děti nebo víkendové pobyty. V jejich duchovním programu si každý může najít něco pro sebe.

Pohled pro misie (advent 2015) - poděkování

Děkujeme všem dětem, které se zapojily do malování vánočních pohledů, a všem farníkům, kteří si tyto pohledy koupili. Společně se tak podařilo získat 3.100,- Kč, které pomohou záchraně chudých dětí v misiích. Více o Pohledu pro misie®.

Zápis PRF - 22. listopadu 2015

22. 11. 2015 poprvé zasedala nově ustanovená pastorační rada farnosti. Mezi ostatními informacemi ze života farnosti naleznete zápis.

Mše s dětským formulářem a farní snídaně

V akcích farnosti naleznete informace týkající se mší s dětským formulářem a termínů farních snídaní včetně setkávání rodin s dětmi.

Výuka náboženství

V týdnu po 21. 9. (3. týden) začíná katecheze dle rozpisu.

Přejít na Archiv novinek

 

Mešní ohlášky

Dnes je sbírka na potřeby farnosti a příště Tichá                                           

Informace na čísle 603 480 598.                                            

Naše internetová adresa http://farnostnm.cz.      

Domlouvají se obětní úmysly na tento i nový půlrok.                                  

Díky za sbírku NMnM 6363Kč.                                                                       

Informujte o nemocných.

Setkání pastorační rady farnosti Nové Město bude 31.1. v 19.00 na faře.

Liturgii Uvedení Páně do chrámu si přineste svíce.

Přejít na Mešní ohlášky

Aktuální bohoslužby

 

18.30 Krčín

Za Jitku Kostronovu

V

Neděle

31.1.

4. neděle mezidobí

 

 

7.30 děkanský

 

M

 

9.00 děkanský

 

V

 

9.15 Bohuslavice

Mše svatá

M

 

10.30 klášterní

Za Dr. Jaroslava Špeldu a jeho rodiče

V

 

18.00 děkanský

Za Růženu Novotnou a manžela

V

Pondělí

1.2.

 

 

 

7.50 Šonov

Mše svatá

V

 

18.00 děkanský

Za dar zdraví pro tělo i pro duši

V

Úterý

2.2.

Svátek Uvedení Páně do chrámu

 

 

7.00 klášterní

 

V

 

18. 00 děkanský

Za Růženu Novotnou a manžela

V

 

18.00 Bohuslavice

Mše svatá

M

Středa

3.2.

 

 

 

18.00 děkanský

Za farnost

MV

Čtvrtek

4.2.

 

 

 

7.00 klášterní

Za Bohuslava Smolu manželku a děti

M

Pátek

5.2.

Památka sv. Agáty, panny a mučednice

 

 

16.00 děkanský

 

V

 

18.00 Bohuslavice

Mše svatá

M

Sobota

6.2.

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů mučedníků

 

 

9.15 Oáza

 

V

 

17.00 Černčice

Mše svatá

M

 

18.30 Krčín

Za Václava a Marii Martínkovy

V

Neděle

7.2.

5. neděle mezidobí

 

 

7.30 děkanský

Za Františka Rejzka a celý rod

M

 

9.00 děkanský

 

V

 

9.15 Bohuslavice

Mše svatá

M

 

10.30 klášterní

 

V

 

18.00 děkanský

 

V

 

Přejít na Aktuální bohoslužby