Chvála Kristu

Vítejte v internetové prezentaci novoměstské farnosti. Na této stránce naleznete shrnutí toho aktuálně nejdůležitějšího, další informace jsou dostupné z horní nabídky. Stránky jsou tvořeny farníky a pro farníky, patříte-li tedy do této skupiny, nebojte se zapojit – můžete poskytnout fotografie, upozornit na chyby a neaktuální informace, rozšířit obsah… Ozvěte se, prosíme, správci stránek (viz kontakty).

 

Nadcházející události

Duchovní obnova farnosti
Mše s Mikulášem a dětským formulářem
Večer mladých
Mše s Mikulášem a dětským formulářem

Přejít na Kalendář

Novinky

Vánoční pohledy pro misie 2016

Dne 4. 12. 2016 bude možnost zakoupit si vánoční pohledy, které společně vyráběly rodiny naší farnosti. Příležitost ke koupi bude v děkanském kostele po obou dopoledních bohoslužbách. Výtěžek opět půjde na misie na podporu chudých dětí. Více o Pohledu pro misie®.

Adventní víkendová duchovní obnova 2016

Srdečně vás zveme na víkendovou adventní duchovní obnovu, kterou povede děkan Římskokatolické farnosti - děkanství Hlinsko Mgr. Milan Vrbiak. Bude se konat od 2. 12. do 3. 12. 2016 v prostorách kostela a fary. Více informací naleznete v akcích farnosti.

Víkend pro mladé rodiny naší farnosti - doplnění

Zveme mladé rodiny z Novoměstské farnosti na společný nejen duchovní víkend v Rokoli v termínu 16. - 18. 12. 2016. Podrobné informace jsou uvedeny v akcích farnosti

Zápis PRF - 23. října 2016

Mezi ostatními informacemi ze života farnosti naleznete zápis pastorační rady farnosti.

Radost z lásky

Exhortace Amoris laetitia (Radost z lásky) je o lásce v rodině. Je rozsáhlá a zároveň velmi konkrétní. Doporučuje se proto nečíst ji ve spěchu a zaměřit se přitom především na pasáže, které odpovídají konkrétní situaci čtenáře. Například čtvrtá kapitola nám jasně ukazuje, jak v manželství prožívat lásku, která je trpělivá... Exhortaci lze již také koupit v knižní podobě.

Mše s dětským formulářem a farní snídaně 2016/2017

Každou 1. neděli v měsíci se bude opět konat mše svatá s dětským formulářem a farní snídaně s možností návštěvy farní knihovny a navazujícího společného vyrábění pro děti. Podrobnější informace naleznete v akcích farnosti.

Výuka náboženství 2016/2017

Zde naleznete rozpis výuky náboženství v jednotlivých školách a na faře ve školním roce 2016/2017.

Výtěžek 22. K-plesu

Výtěžek 22. K-plesu bude věnován na základě hlasování farnosti dětskému domovu v Broumově. Vítěz obdržel 166 z 556 volebních oříšků. Ples se koná 19. 11. 2016 od 20:00. Přijďte podpořit dětský domov a užít si hezký večer.

Senioři farnosti Nové Město nad Metují - co jsme prožili

Mezi články společenství seniorů se dočtete o tom, co můžete v tomto společenství prožít. Jste mezi nás vřele vítáni.

Přejít na Archiv novinek

 

Mešní ohlášky

Dnes a příště je sbírka na potřeby farnosti. 

Informace na čísle 603 480   598.                                           

Naše internetová adresa http://farnostnm.cz                                                        

Domlouvají se obětní úmysly na tento a nový půlrok.               

Informujte o nemocných.                       

Díky za sbírku NMnM 7 929 Kč.                              

Probíhají dle rozpisu a domluvy katecheze ve školách a na faře.

Jsou k dostání kalendáře na rok 2017 a texty pro Advent

Biblická hodina bude 5.12. od 19.00

Seminář pro středoškoláky ve čtvrtek od 1.12. od 18.00.

4.12. v neděli 9.00 je mše svatá pro rodiny a vyučovací hodina sv. Mikuláše, budou se prodávat se misijní vánoční pohlednice vyráběné našimi dětmi.

2.12. v pátek vyučovací hodina sv. Mikuláše v Bohuslavicích od 18.00

Před 2. nedělí adventní 2. a 3. 12. je duchovní obnova. Program rekolekce je na nástěnce.

Téma rekolekcí: „K Ježíši skrze Marii“

Pátek 02. 11. 2016;  15:00 – 15:30 adorace před Nejsv. Svátosti Oltářní; Do 15:50 hod. možnost přistoupení k Svátosti smíření; 16:00 mše svatá v kostele

16:45 první přednáška v kostele;

19:00 setkání s mladými na faře v klubovně.

Sobota 03. 11. 2016;  08:00 mše svatá v kostele;

09:00 druhá přednáška v kapli na faře ( v kostele, podle počtu přítomných);

10:00 setkání na faře v klubovně (káva čaj);

10:45 třetí přednáška v kapli na faře ( v kostele, podle počtu přítomných);

11:30 – 11:45 krátká adorace před Nejsv. Svátosti Oltářní spojena s litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a zasvěcení se k Panně Marii; na závěr požehnání účastníkům rekolekcií;

Svátost smíření – kdykoliv mimo body programu na požádání

Přejít na Mešní ohlášky

Aktuální bohoslužby

 

18.30. Krčín

Za manželé Štěpánovy a Annu Mazáčovy

M

Neděle

27.11.

1. neděle adventní

 

 

  7.30 děkanský

Za Jiřího Nývlta a rodiče

V

 

  9.00 děkanský

 

M

 

  9.15 Bohuslavice

Mše svatá

V

 

 10.30 Klášterní

 

M

 

 18.00 děkanský

 

V

Pondělí

28.11.

 

 

 

7.50 Šonov

Mše svatá

V

 

18.00 děkanský kaple

Na domluvený úmysl, za zdraví duše i těla

V

Úterý

29.11.

 

 

 

18.00 klášterní

Za Ladislava Ptáčka a celý rod

M

Středa

30.11.

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

 

 

18.00 děkanský kaple

Za farnost

VM

Čtvrtek

1.12.

 

 

 

7.00 klášterní

 

VM

Pátek

2.12.

Památka sv. Františka Xaverského, kněze

 

 

16.00 děkanský

Na poděkování

 

 

18.00 Bohuslavice

Mše svatá

M

Sobota

3.12.

 

 

 

8.00  děkanský

Mše svatá

 

 

17.00 Černčice

Mše svatá

M

 

18.30. Krčín

Za rodinu Henclovu 

MV

Neděle

4.12.

2. neděle adventní

 

 

  7.30 děkanský

Za rodinu Habrovu, Rejzkovu a Kvirencovu

M

 

  9.00 děkanský

 

V

 

  9.15 Bohuslavice

Mše svatá

M

 

 10.30 Klášterní

Za Jana a Marii Reitharovu, rodiče a sestru Annu

V

 

 18.00 děkanský

 

V

 

Přejít na Aktuální bohoslužby