Chvála Kristu

Vítejte v internetové prezentaci novoměstské farnosti. Na této stránce naleznete shrnutí toho aktuálně nejdůležitějšího, další informace jsou dostupné z horní nabídky. Stránky jsou tvořeny farníky a pro farníky, patříte-li tedy do této skupiny, nebojte se zapojit – můžete poskytnout fotografie, upozornit na chyby a neaktuální informace, rozšířit obsah… Ozvěte se, prosíme, správci stránek (viz kontakty).

 

Nadcházející události

Setkání PRF

Přejít na Kalendář

Novinky

Zápis PRF - 1. března 2015

1. 3. 2015 zasedala pastorační rada. Mezi ostatními informacemi ze života farnosti naleznete zápis.

Tábor Návrat na Cair Paravel

Neváhejte a pošlete své ratolesti vstříc dobrodružství a novým zážitkům, na které budou vzpomínat celý život. Očekává je akční program, skvělá atmosféra a vstřícný kolektiv. Cena tábora 2000 Kč (při platbě do 31. 5.). Blžší informace na webových stránkách Silva Vitae o.s.

Březen – měsíc knihy

O březnových nedělích proběhnou vždy od 10:00 následující besedy:

  • 1. března: Konsolata (Ivana Krupičková)
  • 8. března: Povídání o vědecké knihovně v Hradci Králové (Alenka Součková)
  • 15. března: Poezie (Ivan Košteyn)
  • 22. března: Romány s duchovní tématikou (Jaroslava Holá)
  • 29. března: Čteme? Nečteme? (Jiří Trávníček)

Bábovky, koláče a další občerstvení budou zajištěny … účastníky.

Mše s dětským formulářem a farní snídaně

V akcích farnosti naleznete informace týkající se mší s dětským formulářem a termínů farních snídaní včetně setkávání rodin s dětmi.

Následováníhodní

plakatek nasledoavnihodni

Svatý Antonín poustevník: 25.2.2015: Záznam přednášky v audiu. Shrnutí přednášky ve formátu pdf. 

Svatý Ignác z Loyoly: 4.3.2015: Záznam přednášky v audiu. Shrnutí přednášky ve formátu pdf. 

Svatá Terezie z Avily: 11.3.2015: Záznam přednášky v audiu. Shrnutí přednášky ve formátu pdf. 

Svatá Terezie z Lisieux: 18.3.2015: Záznam přednášky v audiu. Shrnutí přednášky ve formátu pdf. 

Blahoslavený Karel de Foucauld: 25.3.2015: Záznam přednášky v audiu. Shrnutí přednášky ve formátu pdf. 

Všechny přednášky dohromady ke stažení. 

Příprava na Národní eucharistický kongres

Také naše farnost se připravuje na Národní eucharistický kongres. Informace, podněty k zamyšlení se a osobní přípravě máte možnost získat v akcích farnosti.

Dar odpustků u příležitosti Roku zasvěceného života

Věřící, kteří se budou opravdově kát a budou vedeni duchem lásky, mohou získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, přijímání eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce) na níže uvedených posvátných místech ve dnech 2. 2. 2015, 15. a 16. 8. 2015, 29. 8. 2015 a 2. 2. 2016:

Katedrála Svatého Ducha v Hradci Králové.

Poutní místo v Rokoli (filiální kostel Panny Marie, kaple Matky Boží třikrát podivuhodné „Betlém“, kaple Nejsvětější Trojice a kaple Panny Marie u studánky).

Dále poutní a rektorský kostel Nanebevzetí Panny Marie na Hoře Matky Boží v Králíkách, poutní a farní kostel Panny Marie Pomocnice na Chlumku v Luži, poutaní a farní kostel Sedmi radostí Panny Marie v Malých Svatoňovicích, poutní a farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově, opatský a farní kostel Narození Panny Marie v Želivi, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě, arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi, proboštský kostel Povýšení sv. Kříže v Litomyšli, kaple mateřince Školských sester de Notre Dame v Hradci Králové.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2015

Celkem bylo vybráno 231 338 Kč, z toho: Nové Město nad Metují 100 264 Kč, Vrchoviny 10 241 Kč, Nahořany + Lhota + Doubravice 18 042 Kč, Černčice 13 470 Kč, Vršovka 5 587 Kč, Jestřebí 4 106 Kč, Libchyně 1 329 Kč, Slavoňov 11 457 Kč, Mezilesí 6 365 Kč, Bohuslavice 19 318 Kč, Šonov-Provodov 36 318 Kč, Spy 4 841 Kč. Děkujeme za pomoc všem koledníkům a vedoucím skupinek a zvláště všem štědrým dárcům!

Misijní klubko pomáhá potřebným a trpícím

Misijní klubko č. 46 působící v družině ZŠ Provodov Šonov je parta dobrých kamarádů, kteří patří do Papežského misijního díla dětí.  Dne 16. prosince proběhl vánoční trh, na který děti připravily výrobky pro misijní trhy. Jejich prodejem tak získaly finanční podporu ve výši 5 000 Kč pro děti v chudých zemich.

Přejít na Archiv novinek

 

Mešní ohlášky

Dnes je sbírka na potřeby farnosti a příště Tichá.    .   

Příležitost Postniček. Přineste na Zelený Čtvrtek

Informace na 603 480 598 a adrese http://farnostnm.cz.  

Domlouvají se obětní úmysly na tento půlrok.  

Díky za sbírku  na pojištění 9 282Kč NMnM  (2 592 NH  Kč)

Nezapomeňte na farní tábor. Informace na plakátu.                           

Prosím 12 mužů k liturgii ve čtvrtek.

Křížová cesta v Ne od 17.30 v NMnM a Velký Pátek na Výrov od 20.00                                                                     

Informujte o nemocných.        

Neděle 29.3.velikonoční program pro děti v Rokoli od 14.00. Viz plakátek.

Měsíc Knihy dnes po mši sv. v neděli ve farní knihovně. Povídání o literatuře po mši v 9:00.

Příležitost ke slavení svátosti pokání:  30.3. od 14.30 děkanský.

Pondělí Velikonoční: 7.30 děkanský; 9.00 Borová; 9.15 Bohuslavice; 10.30 Sněžné; 11.00 Nový Hrádek; 18.00 děkanský;

V neděli 29.3.nabídnuty dětmi malované pohledy a výtěžek jde na misie.

Přejít na Mešní ohlášky

Aktuální bohoslužby

 

18.30 Krčín

Na domluvený úmysl

T

Neděle

29.3.

6. Květná (Pašijová) neděle

 

 

  7.30 děkanský

Za rodinu Pařízkovu a Přibylovu

V

 

  9.00 děkanský

 

V

 

  9.15 Bohuslavice

Mše svatá

T

 

10.30 klášterní

 

T

 

11.00 Nový Hrádek

Za Boženu Kopeckou a syna

V

 

18.00 děkanský

 

T

Pondělí

30.3.

 

 

 

  7.50 Šonov

Mše svatá

T

 

18.00 děkanský

Za Boží pomoc a ochranu

V

Úterý

31.3.

 

 

 

18.00 klášterní

Za Martu a rodiče

T

Středa

1.4.

.

 

 

18.00 děkanský

Za farnost

V

Čtvrtek

2.4.

Zelený Čtvrtek

 

 

16.00 Nový Hrádek

 

V

 

18.00 Bohuslavice

Mše svatá

T

 

18.00 děkanský

 

V

Pátek

3.4.

Velký Pátek – den přísného postu

 

 

16.00 děkanský

Velkopáteční obřady

V

 

18.00 Bohuslavice

Velkopáteční obřady

T

 

18.30 Nový Hrádek

Velkopáteční obřady

V

Sobota

4.4.

Bílá Sobota a Vigilie ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 

 

18.00 Nový Hrádek

Mše svatá

V

 

19.30 Bohuslavice

Mše svatá

T

 

20.30 děkanský

 

T

Neděle

5.4.

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 

 

  7.30 děkanský

Za Josefa Hartmana a rodiče

V

 

  8.00 Černčice

Mše svatá

T

 

  9.00 děkanský

Za Václava Horáka, rodiče a sourozence

V

 

  9.15 Bohuslavice

Mše svatá

T

 

10.30 klášterní

 

T

 

11.00 Nový Hrádek

Za rodinu Grimovu

V

 

18.00 děkanský

 

V

 

Pondělí

6.4.

 

 

 

  7.30 děkanský

 

T

 

  9.00 Borová

Mše svatá

V

 

  9.15 Bohuslavice

Mše svatá

T

 

10.30 Sněžné

 

V

 

11.00 Nový Hrádek

Za rodinu Grimovu

J

 

18.00 děkanský

 

T

Přejít na Aktuální bohoslužby