Chvála Kristu

Vítejte v internetové prezentaci novoměstské farnosti. Na této stránce naleznete shrnutí toho aktuálně nejdůležitějšího, další informace jsou dostupné z horní nabídky. Stránky jsou tvořeny farníky a pro farníky, patříte-li tedy do této skupiny, nebojte se zapojit – můžete poskytnout fotografie, upozornit na chyby a neaktuální informace, rozšířit obsah… Ozvěte se, prosíme, správci stránek (viz kontakty).

 

Nadcházející události

20. K-ples
narozeniny o. Vladimír
vikariátní konference v naší farnosti
Adventní duchovní obnova – P. Jan Uhlíř.
Mikuláš
Pastorační rada

Přejít na Kalendář

Novinky

20. farní K-ples

Jubilejní ročník farního plesu je tu. 20. K-ples se uskuteční v sobotu 22. 11. 2014 od 20:00 v novoměstské sokolovně. Výtěžek směřuje prostřednictvím CSI na dva odlišné projekty se shodným jmenovatelem – pomoc pronásledovaným náboženským menšinám.

Společné zakončení jubilejního diecézního roku

Biskup Jan Vokál zve věřící z celé Královéhradecké diecéze dne 22. 11. 2014 na hlavní pouť do katedrály Svatého Ducha.

Novéna za diecézi

Biskup Jan Vokál vyzývá věřící, aby se ve dnech 13. až 21. listopadu modlili novénu za diecézi.

Zápis PRF - 26. října 2014

26. 10. 2014 zasedala pastorační rada. Mezi ostatními informacemi ze života farnosti naleznete zápis.

Kněžské svěcení a primiční mše svatá

Dne 18. 10. 2014 v 9:30 v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové královéhradecký biskup Jan Vokál vysvětí Tomáše Enderle ke kněžské službě. Primiční mše svatá se bude konat 25. 10. 2014 ve 13:00 v kostele svatého Mikuláše v Nížkově. Pozvánku naleznete ve fotogalerii.

Prosíme každého, kdo pojede osobním autem na kněžské svěcení a bude mít volné místo v autě, aby o tom dal vědět panu Liboru Blažkovi (602 183 470). Stejně tak se na něj může obrátit každý, kdo by se rád svezl autem. Pan Blažek bude koordinovat nabídky a zájem o volná místa v autech. Stejně tak platí i pro cestu na primiční mši svatou.

Na kněžské svěcení je možné jet autobusem v 7:28 a zpět autobusy v 11:40 a 13:40.

Fotografie z 1. sv. přijímání

Mezi ostatními fotografiemi naleznete fotogalerii z 1. sv. přijímání.

Přejít na Archiv novinek

 

Mešní ohlášky

Dnes a příště je sbírka  na potřeby farnosti.

Informace na čísle 603 480 598.

Díky za sbírku plošné pojištění     7 963, -- Kč                    

Naše internetová adresa http://farnostnm.cz.      

Lektorská služba o nedělích se zapisujte v kalendáři, kde jsou texty na přípravu.                  

Domlouvají se obětní úmysly na tento půlrok.

Katecheze ve škole i na faře podle rozvrhu.                   

Adorace v pondělí po mši sv. a v pátek od 14.30.

V pondělí 24.11. setkání nad Katechizmem od 19.00.

Seminář pro střední školu a učně každé úterý od 19.00.

Setkání maminek s dětmi každé úterý od  9.00

Od pátku 5. 12. do 6.12 soboty adventní duchovní obnova  Povede nás P.Jan Uhlíř. V Pátek po mši sv. přednáška pro  všechny, večer slovo pro mládež, Od 9.00 přednáška, setkání, adorace. Příležitost ke svatosti pokání. Konec asi ve 12.30. V sobotu místo setkání podle počtu účastníků.

Od 12. do 14. 12 Farní víkend pro manželé ve Slavoňově. Informace na plakátu na nástěnce.

7.12.setkání pastorační a ekonomické rady v Bohuslavicích od 14.00.

5. 12. vyučovací hodina sv. Mikuláše v Bohuslavicích po mši svaté

7.12. vyučovací hodina sv. Mikuláše při mši svatí v 9.00 v Novém Městě. Mše pro rodiny s dětmi.

Přejít na Mešní ohlášky

Aktuální bohoslužby

 

18.30 Krčín

Za manželé Štěpánovy a Annu Mazáčovu

T

Neděle

23. 11.

 34. neděle v mezidobí Slavnost - KRISTA KRÁLE

 

 

  7.30 děkanský

Za rodinu Pinkasovu a Hejzlarovu

V

 

  9.00 děkanský

Za Jaroslava a Annu Škaldovy

T

 

9.15 Bohuslavice

Mše svatá

V

 

10.30 klášterní

Za rodinu Mášovu

T

 

18.00 děkanský

Za Růženu a Bohumila Grimovy, živé i + rodiny Voborníkovy

T

Pondělí

24. 11.

Slavnost sv. Klementa I.,papeže a mučedníka

 

 

7.50 Šonov

Mše svatá

V

 

18.00 děkanský

Za rodinu Činčerovu

T

Úterý

25. 11.

Památka sv. Ondřeje Dung-Laca,kněze a druhů, mučedníků

 

 

18.00 klášterní

Na domluvený úmysl

T

Středa

26. 11.

 

 

 

18.00 děkanský

Za Farnost

V

Čtvrtek

27. 11.

 

 

 

  7.00 klášterní

Za + Tomáše a jeho žijící rodiče

V

 

18.00 Bohuslavice

Mše svatá

T

Pátek

28. 11.

 

 

 

16.00 děkanský

Annu a Josefa Grimivy

T

 

18.00 Šonov

Mše svatá

V

Sobota

29. 11.

 

 

 

17.00 Černčice

Mše svatá

T

 

18.30 Krčín

Za rodinu Poláčkovu a Stanislava Mervarta

V

Neděle

30. 11.

1. neděle adventní

 

 

  7.30 děkanský

Za Oldřicha Rydlu manželku a syna Stanislava

V

 

  9.00 děkanský

Abychom Bohu děkovali

V

 

9.15 Bohuslavice

Mše svatá -

T

 

10.30 klášterní

Za Stanislava Hartmana, manželku a syna

V

 

18.00 děkanský

 

T

Přejít na Aktuální bohoslužby