Nadcházející události

Duchovní obnova farnosti

Přejít na Kalendář

Novinky

Co s dítětem v kostele?

Kdy vlastně začít chodit s dítětem do kostela?
Co mu v kostele dovolit?
Mají děti po kostele volně chodit?
Kde jsou hranice "dětského hluku" při bohoslužbě?
A co jídlo a hračky, máme je do kostela nosit?
A jak děti při bohoslužbě zapojit?
Jaká je neděle v naší rodině?

Na tyto a mnoho dalších otázek Vám 31.3. v 19 hod. odpoví Mgr. Hana Imlaufová z křesťanské pedagogicko-psychologické poradny v Praze

Zápis PRF 2.2.2020

Zápis PRF

Výsledky Tříkrálové sbírky 2020

Děkujeme všem dětem, vedoucím skupinek i štědrým dárcům, kteří s námi podpořili dobrou věc.

Plánovací kalendář a kniha návštěv

Milí farníci a uživatelé společných prostor,

jsme rádi, že nově zařízená kuchyňka a klubovna na faře slouží k setkávání různých společenství, skupin a dalších aktivit. Děkujeme, že velká většina z vás dodržuje pravidla stanovená pro údržbu a úklid společných prostor. 

V minulém školním roce se několikrát stalo, že se ve stejném termínu konalo více akcí najednou, skupiny o sobě vzájemně nevěděly a nastala různá nedorozumění a zmatky. Tomu bychom chtěli předejít zavedením plánovacího kalendáře. Pravidelné akce proto nahlaste co nejdříve pastorační asistentce. Konání mimořádných akcí po domluvě s otcem Benediktem také hlaste pastorační asistentce. 

Přestože většina skupin si již zvykla před odchodem klubovnu i kuchyňku uklidit, aby zde i ostatní mohli prožít příjemné chvíle v pěkném a čistém prostředí, občas bylo nutné řešit i "nepříjemné překvapení" - proto zavádíme také knihu návštěv. Prosíme, abyste po skončení každé akce zapsali do knihy datum, jméno zodpovědné osoby, kontaktní telefon a podpis, kterým stvrzujete, že společné prostory předáváte v pořádku. 

Děkujeme za pochopení a přejeme vám hezké chvíle. 

Prosba
Milí farníci,
 
- také rádi prožijete bohoslužby v čistém a pěkně upraveném kostele?
- přejete si, aby se i ostatní příchozí - náhodní návštěvníci a turisté - cítili v našem kostele dobře?
- záleží vám na tom, aby byl náš chrám důstojným místem pro přebývání Pána mezi námi?
 
Pro děkanský kostel naléhavě hledáme nové a obětavé pomocníky a pomocnice pro PRAVIDELNÝ ÚKLID a ZDOBENÍ KVĚTIN.
Zkusme se domluvit a vytvořit více skupin, abychom ulevili těm, kdo tuto službu vykonávají již dlouhou dobu a s přibývajícím věkem jim ubývá zdraví i sil...
Můžete se přihlásit ve farní kanceláři!

Úklid fary

Děkujeme všem farníkům, kteří pomáhají s úklidem společných prostor fary a zároveň prosíme, o aktivní zapojení se do společného úklidu fary všech společenství dle rozpisu.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nápadů kontaktujte Majku Fantovou, která si úklid vzala na starosti.

Facebook farnosti

Nabídku událostí a fotky z akcí naleznete také na Faceboooku. Stránku je veřejná, je tedy možné ji navštívit i bez vytvoření účtu na fb. 

Přejít na Archiv novinek

 

Mešní ohlášky

Načítám ohlášky...

Přejít na Mešní ohlášky

Aktuální bohoslužby

Načítám aktuální bohoslužby...

Přejít na Aktuální bohoslužby