Nadcházející události

Večer mladých - Náchod

Přejít na Kalendář

Novinky

Svátost biřmování

Od 19. 10. začne příprava na biřmování, zájemci musí být starší 14 let. Zapisování bude probíhat do 19. 10. u kněží. Podle zájmu a věku budou biřmovanci rozděleni do skupin.

Více informací o svátosti biřmování naleznete ZDE.

Kněžské svěcení

...se uskuteční v sobotu 22. září v 9.30 hod. v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové.
 Kněžské svěcení přijmou z rukou J. E. Mons. Jana Vokála, biskupa královéhradeckého, Jan Lukeš - jáhen ustanovený v současné době ke službě v Červeném Kostelci a Petr Vtípil - dosud trvalý jáhen ustanovený ke službě v Krouně.

Primiční mše svaté těchto novokněží se uskuteční v následujících termínech: 

Jan Lukeš v neděli 23. září ve 14.00 hod. ve farním kostele sv. Michaela, archanděla, v Rokytnici nad Jizerou

Petr Vtípil v sobotu 29. září v 10.30 hod. ve farním kostele sv. Michaela, archanděla, v Krouně.

Modlitební společenství manželů

Modlitební společenství manželů je otevřené pro každého. Rádi bychom společně přemýšleli nad texty Písma svatého, katechismu a dalších pokladů učení církve, které nám pomáhají učit se naslouchat Bohu a skrze Něj sobě navzájem.

Každou třetí neděli v měsíci se budeme v čase od 19:00 do 20:30 hodin setkávat ve farní klubovně. Na programu bude modlitba desátku růžence, zamyšlení nad textem, sdílení a vzájemné obohacení se k otevřenému tématu (kdo jen rád naslouchá, je také vítán), chvály, díky, prosby a po závěrečné modlitbě záleží na každém, zda ještě bude chtít popovídat, nebo jít domů J.

Poprvé se sejdeme 21. 10. 2018

Návrh témat (témata je možné podle zájmu změnit):

  • Manželský slib v každodenním životě
  • Pouto vzájemné lásky (účast na lásce Krista, neviditelné pouto, které vede k viditelným skutkům)
  • Zrání manželské lásky (a účinek svátostí)
  • Integrace touhy (proč stojí za to usilovat o ctnosti)
  • Jak se vyhnout vzájemnému odcizení se (žádostivosti)
  • Píseň písní a kniha Tobijáš ve světle manželské lásky
  • 1 Kor 13,4-7
  • Modlitba v rodině
  • Lze dětem v dnešním světě předat víru?
  • Jídlo v Bibli
Zápis PRF - 9. září 2018

Shrnutí jednání pastorační rady farnosti naleznete zde.

Ministrantské schůzky 2018/2019
Ministrantske schůzky jsou zaměřené pro chlapce ve věku základní školy a konají se každou středu od 17 hodin pod vedením Petra Lukeše. Od 18 hodin následuje služba v praxi, aneb aktivní ministrantská služba při mši svaté. Kromě výuky liturgickych úkonů a úkolů ministranta nechybí hry, výlety, budování vlastní klubovny, společná modlitba a další zajímavé činnosti.
Buď i Ty nástrojem krásy liturgie a přijď mezi nás - první setkání se koná 3. 10. 2018.
Výuka náboženství 2018/2019

ZŠ Komenského - úterky: 1.-2. třída od 13:00 ve škole, začínáme od 2. 10. 2018; 3.-5. třída, začínáme od 14:00 na faře od 11. 9. 2018

ZŠ Krčín - pátky, 1.-6. třída od 13:00 hod., začínáme od 7. 9. 2018

ZŠ Provodov - středy, 1.-5. třída od 13:00 hod., začínáme od 5. 9. 2018

2. stupeň všech škol - pondělky od 15:00 hod., začínáme od 10. 9. 2018 (podle počtu dětí je možné, že budou vytvořeny dvě skupiny)

Společenství dívek 2018/2019

V pátek dne 7. 9. 2018 se od 14:30 do 15:30 sejde společenství dívek, které vede Eva Pelikánová. Jsou zvána všechna děvčata první až páté třídy. Těšit se můžete na příjemně strávený čas společně s druhými a s Bohem, ve kterém si najdeme prostor na zajímavé povídání, hry a tvoření.

Facebook farnosti

Nabídku událostí a fotky z akcí naleznete také na Faceboooku. Stránku je veřejná, je tedy možné ji navštívit i bez vytvoření účtu na fb. 

Přejít na Archiv novinek

 

Mešní ohlášky

Načítám ohlášky...

Přejít na Mešní ohlášky

Aktuální bohoslužby

Načítám aktuální bohoslužby...

Přejít na Aktuální bohoslužby