Co s dítětem v kostele?

Noc kostelů 2020

Co s dítětem v kostele?

Výsledky Tříkrálové sbírky 2020

Večer mladých 20.1.

Pečení perníčků

Beseda o životě v Indii

Velikonoční JakobyKoncertík

Večer chval 30.3.

Postní duchovní obnova farnosti