Ministrantské odpoledne

V sobotu 3. 9. 2016 proběhne od 14:00 ministranské odpoledne. Je to příležitost zapojit se  do ministrování pro muže a kluky. Už v židovství je pro otce největší radostí, když jeho syn může veřejně číst z Písma svatého, až je liturgie i naší radostí. Nenechávejme kněze osamocené u oltáře.


Nejdříve proběhne uvedení do liturgie, zamyslíme se nad vztahem k rubrikám a následně si půjdeme nacvičit ministrování v různých stupních slavení (jeden ministrant, slavnost s kadidlem atd.). Toto odpoledne je možnost, aby se stálý ministranti dohodli a sladili v pohybech.  

Vše zakončíme opekáním buřtů (bude-li dobré počasí). 

Přespávání dětí na faře 2016

Milé děti,

jako každý rok, máme pro vás připravený zajímavý program. Začínáme v neděli 26. 6. ve 14:00 hod. a v pondělí ráno 27. 6. vás doprovodíme či rozvezeme do školy.

Co s sebou?

Spacák, karimatku, hygienické potřeby, obleční na ven a oblečení na převléknutí se do školy, můžete vzít s sebou i svého kamaráda či kamarádku a hlavně DOBROU NÁLADU laughing.

Prosíme rodiče, aby dali vědět, kolik dětí nám na přespávání pošlou :-).

Noc kostelů 2016 - podrobný program

15:00-15:30 Moderovaná adorace (v kostele Nejsvětější Trojice)

Eucharistická adorace je projevem úcty ke Kristu, přítomnému v proměněné hostii. Ježíš je přítomný kvůli nám, záleží mu na našem osobním vztahu, našich osobních myšlenkách a modlitbách. Na našem osobním duchovním růstu a aktivním přístupu. Při veřejné adoraci je nutné s ohledem na ostatní zachovat určitý řád a nezbytnou míru „zdravé“ zbožnosti i vzájemné tolerance. Více informací o adoraci naleznete zde.

15:30-16:00 Modlitba růžence (v kostele Nejsvětější Trojice)

Proč se modlit růženec? Růženec je rozjímání o dvaceti zásadních okamžicích Ježíšova života, které prožívá také jeho matka. Je to skvělé rodinné album. Střídá se v něm radost s utrpením a končí nádherným oslňujícím světlem: vzkříšením. Více informací o modlitbě růžence naleznete zde.

16:00-16:45 Mše svatá (v kostele Nejsvětější Trojice)

Kristus je přítomen, když se církev modlí a zpívá, jak to slíbil: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem mezi nimi“ (Mt 18, 20). Co z toho vyplývá? Slavení mše svaté není v žádném případě soukromou zbožností jednotlivců. V liturgii slavení mše svaté jsou místa, která mají podtrhnout přítomnost Krista: úkon kajícnosti, prosby - modlitba věřících, přinášení darů, pozdravení pokoje či přijímání. Jsou to místa, během kterých by si věřící měli všimnout svých sousedů. Sobě navzájem jsou přítomností Krista zvláště v chudých, nemocných a trpících jinými druhy bídy. „Stávají se“ v této chvíli Kristem, který odpouští, modlí se k Otci za druhé, povzbuzuje, touží po jednotě. Je-li mše svatá zdrojem a vrcholem života jednotlivých společenství církve, pak musí ze mše vyvěrat další aktivita křesťanů. Více informací o mši svaté naleznete zde.

17:00-18:00 Dobrodružství dobrých skutků aneb Projdi s námi branou do jiného světa

Program je určen školním dětem, v doprovodu s rodiči mohou přijít i menší děti. Na jednotlivých stanovištích budou děti hravou formou zpracovávat téma milosrdenství se zaměřením na konkrétní skutky, které nám otevírají bránu do lepšího světa. Boží láska přebývá v těch, kdo konají skutky milosrdenství (1 Jan 3,17). Na děti čeká sladká odměna.

Sejdeme se před vchodem do kostela Nejsvětější Trojice. Program bude probíhat na farní zahradě a v její blízkosti, popř. při nepříznivém počasí v altánu farní zahrady a v podloubí.

Více informací o milosrdenství naleznete zde.

17:00-17:45 Meditace obrazu – pro mladé a dospělé (ve farní zahradě v horním patře altánu; sejdeme se u pítka před Městským muzeem)

Meditace (rozjímání) znamená obecně procvičovat mysl vážným přemýšlením a uvažováním. Je to především hledání, hledání pravdy. Meditace vede k pohledu na život, v němž jedná Bůh. Někdy se lidé brání postavit se na vlastní nohy a jsou určitým způsobem závislí na tom, co jim řeknou druzí. Je pak pro ně těžké rozlišovat. Odvádí je od jejich vlastního vnitřního života. Přitom bychom měli vážně zaměřit svou pozornost na své myšlenky, pocity hodnoty, touhy, na to, co nás přitahuje a odpuzuje. V tomto našem vnitřním světě ti, kteří hledají, mohou zakoušet přítomnost Boží, která nás vede. Konkrétně budeme přemýšlet nad symbolem-logem Božího milosrdenství. Více informací o způsobech meditace naleznete zde.

 17:00-18:00 Soukromé zamyšlení nad Boží přítomností (v kostele Nejsvětější Trojice)

Na proskleném stole naproti schodišti u vstupu do kostela naleznete zajímavé texty k zamyšlení.

Pro zájemce bude také možnost osobního rozhovoru s knězem, ke které bude příležitost po celou dobu programu Noci kostelů.

18:00-18:45 Přijďte si zmapovat svůj život a hledat jeho smysl – pro mladé a dospělé (v kostele Nejsvětější Trojice)

Přijměte následující čas k zastavení se a nechte se vztáhnout do atmosféry prostoru Boží přítomnosti… S pomocí slepé mapy se staneme poutníky svého života.

18:00-18:45 Komentovaná projížďka s návštěvou běžně nepřístupných kostelů

Nabízíme možnost podívat se do kostelů, které nejsou běžně otevřené (Rezek…)

19:00-19:30 Filmové medailonky – jak dnes žijí lidé v řádu (v kostele Nejsvětější Trojice)

Podívejte se na krátká videa představující zasvěcený život v trochu netradiční podobě. Tyto krátké medailonky, vás zaujmou svoji upřímností, atmosférou i profesionalitou. Máte možnost nahlédnout do života lidí žijících v různých řádech a kongregacích. Osobní příběhy i vyřčená slova úspěšně nabourávají tradiční předsudky o zasvěceném životě a ukazují řeholníky a řeholnice především jako lidi šťastné na místě, které pro ně Pán připravil.

19:30-19:50 Poezie v kostele. Kostel v poezii. (v kostele Nejsvětější Trojice)

S křesťanskou poezií nás seznámí Ivan Kosteyn.

20:00-20:30 Polyfonní Sdružení – ochutnávka Requiem Mozarta (v kostele Nejsvětější Trojice)

20:30-21:00 Varhanní koncert – Jiří Tymel (v kostele Nejsvětější Trojice)

Postní duchovní obnova 2016

Program:

Pátek 26. 2. 2016

16:00 Mše svatá v děkanském kostele

po mši: 1. rekolekční přednáška

sdílení, reflexe, zkušenosti přítomných

 

Sobota 27. 2. 2016

8:15 Mše svatá v kapli na faře

9:00 - 2. rekolekční přednáška 

sdílení, reflexe, zkušenosti přítomných

občerstvení

10:15 - 3. rekolekční přednáška

sdílení, reflexe, zkušenosti přítomných

závěrečná meditace

11:30 dojídací občerstvení smile

Adventní duchovní víkendová obnova 2015

Víkendová adventní duchovní obnova se bude konat od 4. 12. do 5. 12. 2015 v prostorách kostela a fary. V průběhu duchovní obnovy bude příležitost ke svátosti smíření.

Pátek
16:00 mše svatá
17:00 přednáška v děkanském kostele (pro všechny farníky)
18:00 přestávka
19:00 slovo pro mládež

Sobota
09:00 přednáška (místo bude zvoleno operativně podle počtu účastníků)
následovat bude společné setkání a adorace
12:00 přibližný čas ukončení duchovní obnovy

Farní víkendová akce pro mladé rodiny

Víkendová akce se uskuteční 18. - 20. 12. 2015 ve Slavoňově. Bližší informace získáte na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo 733 513 283. Těšíme se na vás.

Volby do pastorační rady 2015 – volební řád

Volební řád:

  1. 20. 9. 2015 – farář jmenoval tříčlennou volební komisi.
  2. 4. 10. – 11. 10. 2015 – odevzdávání návrhů 3 kandidátů na připravených lístcích. Kandidáty může navrhnout každý člen farnosti, který má právo volit (katolík starší 18 let, příslušející do farnosti). V děkanském, klášterním a krčínském kostele bude v období bohoslužeb umístěna volební urna. Mimo bohoslužby bude možné své návrhy vhazovat v děkanském kostele do vestavěné pokladničky na tiskoviny. Farář a volební komise společně posoudí, zda navržení kandidáti splňují podmínky pro právo být zvolen a vyžádají si jejich souhlas s kandidaturou – do 17. 10. 2015.
  3. 17. 10. volební komise sestaví kandidátku ze všech navržených kandidátů.
  4. Seznam kandidátů, termín a místo konání voleb musí být zveřejněn nejpozději 14 dnů před volbami ohlášením při bohoslužbách a na vývěsce v kostele.
  5. 25. 10. – 1. 11. proběhnou volby, voliči z přehledu kandidátů označí 6 nejvhodnějších pro působení v pastorační radě.
  6. Volební komise do týdne oznámí zvoleným kandidátům výsledky voleb.
  7. Volební komise do 14 dnů od data konání voleb oznámí farnímu společenství výsledky voleb.

Mše s dětským formulářem a farní snídaně

Vaše děti mohou každou 1. neděli aktivně účastnit mší s dětským formulářem, ve kterých je kázání určeno přímo jim. Tyto „dětské mše“ se konají v děkanském kostele od 9:00.

Každou první neděli v měsíci je pro Vás po „dětské mši“ připravena farní snídaně (od 10:00) na faře. Srdečně Vás zveme na popovídání si nad kávou či čajem a najdete jistě i něco dobrého k zakousnutí (můžete i sami přinést něco upečeného na ochutnání).

Po farní snídani následuje krátká katecheze pro děti tak, aby je zaujala a společné vyrábění podle vybraného tématu.

Přespávání dětí na faře

pozvana na prespavani deti

Noc kostelů 2015

Římskokatolická farnost – děkanství Nové Město nad Metují Vás zve do kostela Nejsvětější Trojice na Husově náměstí.

17:00    Program pro děti – přijďte hravou formou poznávat, co je pro člověka důležité
18:00    Dětský pěvecký sbor ZUŠ Paleček: Bach, Mozart…
18:30    Scénické čtení: příběh k zamyšlení pro děti i pro dospělé (realizuje Spolčo mladých)
19:00    Přednáška s úvahou a zajímavými argumenty: Existuje Bůh?
19:30    Video medailonky – netradiční nahlédnutí do života lidí žijících v různých řádech.
20:00    Polyfonní sdružení: písně od A. Michny, skladby W. A. Mozarta, J. Grubera a další
20:30    Schola: ukázky Gregoriánského chorálu, současná tvorba inspirovaná Gregoriánským chorálem.
21:00    Jiří Tymel - varhany: J. Pachelbel: Aria, G. Belier: Toccata, P. Hindemith: věta ze Sonaty II, E. Gigout: Toccata, možná i Bach: Toccata a fuga d moll....

banner