Postní duchovní obnova 2015

Téma: Boží prozřetelnost a hřích
 
Program:
Pátek 6. 3. 2015
16: 00: Mše svatá 
po mši: rekolekční přednáška
 
Sobota 7. 3. 2015
8:15: Mše svatá
9:00: rekolekční přednáška 
         dotazy 
         občerstvení
 
10: 15 rekolekční přednáška
          dotazy
          adorace 
 
11:30 dojídací občerstvení Usmívající se

Příprava na Národní eucharistický kongres

Také naše farnost se připravuje na Národní eucharistický kongres. Informace, podněty k zamyšlení se a osobní přípravě máte možnost získat zde:

- Každou 3. neděli v měsíci – promluva při mši svaté.
- Od února budou každá 2. a 4. pondělní večerní setkání věnována tématům NEK.
- Každá pondělní adorace bude věnována tématu NEK příslušného měsíce (20 min).
- Páteční adorace – je soukromá, téma bude připomenuto.
- Náboženství pro děti – téma NEK bude zohledňováno.
- Každý pátek před 3. nedělí velké spolčo mladých.
Bližší informace o Národním eucharistickém kongresu zde.

Tříkrálová sbírka 2015

ZÁMĚR NA VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ získaných z Tříkrálové sbírky 2015 v regionu Nové Město nad Metují a okolní obce.

Pomoc nemocným Huntingtonovou chorobou: Část výtěžku sbírky bude určena na provoz projektu Pomoc nemocným Huntingtonovou chorobou (nákup speciálních zdravotních pomůcek a provoz půjčovny).

Přímá pomoc potřebným v regionu: Část výtěžku sbírky bude určena na přímou pomoc v Novém Městě nad Metují a okolních obcích se zaměřením na pomoc zdravotně postiženým dětem

Pomoc do Indie: Část výtěžku sbírky půjde na rozvoj projektů souvisejících s projektem Adopce na dálku

 

HLEDÁME VEDOUCÍ SKUPINEK A KOLEDNÍKY pro Tříkrálovou sbírku 2015

Kdo by se chtěl stát vedoucím skupinky nebo koledníkem Tříkrálové sbírky 2015 a podpořit projekty České katolické charity, ať se ozve

na tel: 731 604 780 nebo na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Setkání vedoucích skupinek, kde se budou rozdělovat místa koledování, pokladničky, průkazky a další potřebné náležitosti, proběhne na faře v Novém Městě nad Metují v neděli 21.12.2014 v 10:00 ve farní knihovně.

Roman Vencl, koordinátor TKS 2015 pro Nové Město nad Metují a okolí

Je antikoncepce řešení?

Přednáška, ne které se dovíte, jak hormonální antikoncepce působí. Možná překvapením bude, že zdaleka není tou nejspolehlivější metodou, pokud se nechce otěhotnět, a že již vůbec neléčí takové stavy, jako je silné krvácení či nepravidelnosti cyklů. Přijďte se zamyslet a společně nalézat řešení, která mohou být prospěšná nejen tělesnému zdraví.

Číst dál: Je antikoncepce řešení?

Velká básnířská soutěž pro celou farnost

Objevte v sobě touhu po krásně se rýmujících verších a poskládejte z nich libozvučný text, jenž pobaví i na duši pohladí…

Soutěž v básnění slavnostně se ohlašuje,
zúčastněte se!
nechť každý farník zaveršuje.
Vtipná ať je rýmovačka,
fantazii nesvazujme,
básněme, vždyť je to hračka!
Nevyhraje, kdo nezaujme.

Tak pište s nadšením moji milí
a vítěze budeme znát za chvíli.

Téma krásné slyšte nyní,
Předmětem je farnost naše.
Básnické střevo nechť se činí,
Odvažte se, nerýmujte plaše!

Básně o naší farnosti můžete odevzdat v tištěné podobě do krabice k tomu určené, nebo je poslat na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Uzávěrka soutěže je 1. 6. 2014.

Nezapomeňte se podepsat!

Beseda s hostem: P. ThLic. PhDr. Vincent Zonták, CM

Srdečně Vás zveme na besedu s  P. ThLic. PhDr. Vincentem Zontákem, CM, okrskovým vikářem vikariátu Rychnov nad Kněžnou.

Beseda se bude konat 15. 2. 2014 v 15:00 hodin na faře.

P. Vincent Zonták pohovoří:

-    o své cestě k povolání,

-    o Misijní společnosti sv. Vincenta de Paul, která byla založená sv. Vincentem de Paul v roce 1625. Misijní kněží jsou známí jako „lazaristi“ nebo „vincenti“,

-    o službě církevního soudce – působí jako ochránce spravedlnosti Diecézního církevního soudu a jako soudce Diecézního církevního soudu,

-    a o dalších tématech, která Vás budou zajímat…

Příprava na manželství

Zajímá Vás, jak využít čas známosti, jaké jsou rozdíly mezi mužem a ženou? Chcete se dozvědět něco víc o sobě, partnerovi, o komunikaci mezi partnery, vztazích s rodiči a k okolnímu světu, sexuálním životě v manželství nebo také o společném životě s Bohem?

Zveme všechny dvojice, které se chtějí hlouběji poznat, ujasnit si správnost své volby, ale i svá silná a slabá místa a připravit se na společný život v manželství.

Setkání budou probíhat během školního roku s intervalem 14 dnů.

Přihlásit se můžete a bližší informace získáte:

Táňa a Libor Blažkovi
tel.: 602 431 810
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: http://www.bihk.cz/pastorace/centrum-pro-rodinu/akce#priprava-snoubencu

Adventní duchovní obnova 2013

Srdečně Vás zveme na adventní duchovní obnovu vedenou Mons. Josefem Suchárem, která proběhne na téma:

Ježíš neřekl: „Jdi“, ale „Jděte“. Jsme posláni společně.
(Svatý otec František, homilie na závěr Světových dní mládeže v Riu de Janeiru, červenec 2013)

 

Pátek 6. 12. 2013

       16:00 mše svatá

       17:00 katecheze

       19:00 setkání s mládeží

 

Sobota 7. 12. 2013

       09:00 breviář

       09:15 katecheze

       10:30 povídání nad čajem či kávou (vítáme přinesené dobroty jako vánoční cukroví, bábovky, buchty…)

 

Mons. Josef Suchár
-   farář římskokatolické farnosti Neratov (významné poutní místo v Orlických horách)
-   biskupský vikář pro diakonii
-   prezident (spirituál) Diecézní katolické charity Hradec Králové
-   sídelní kanovník kolegiátní kapituly v Litomyšli
-   člen Rady ČBK pro duchovní službu ve zdravotnictví
-   člen sboru poradců, člen biskupské rady, člen kněžské rady, člen rady Diecézního centra pro seniory, člen vikariátní rady vikariátu Rychnov nad Kněžnou
-   vede Sdružení Neratov, o.s., které pomáhá lidem s postižením (chráněná bydlení a dílny)

Den modlitby a půstu za mír v Sýrii, na Blízkém východě a na celém světě

Výzva sv. otce Františka na sobotu 7. 9. 2013

Celodenní půst

Adorace s modlitbou za mír půl hodiny po odpoledních bohoslužbách

Adorace s modlitbou za mír v kostele Nejsvětější Trojice 19:00–22:00

Číst dál: Den modlitby a půstu za mír v Sýrii, na Blízkém východě a na celém světě

Farní den 2013

Neděle 26. května stojí za poznamenání – proběhne farní den. Nastane jedna z nejlepších příležitostí k seznámení se s ostatními bratry a sestrami: v devět hodin začíná bohoslužbou, poté bude na faře a přilehlé zahradě prostor k diskuzi a občerstvení, oběd, prohlídky farního kostela, program pro děti, skákací hrad, koncert Brno Gospel Choir, divadlo mládeže...

Číst dál: Farní den 2013