Postní duchovní obnova

Pátek 15.03.2013

16.00
Mše Sv. – děkanský kostel
První katecheze – téma: „Obnova křestních závazků“
18.30
Katecheze pro mládež – fara (velká klubovna)

Sobota 16.03.2013

09.00
Společná modlitba – kaple fara
Druhá katecheze: „Půst, modlitba a almužna ve vztahu k obnově křestních závazků“
11.00
Povídání u čaje – farní klubovna
11.45
Polední přestávka
14.00
Odpolední kafé (čaj) – fara klubovna
14.30
Třetí katecheze: „Prožívání křesťanského života účastí na trojím Kristově úřadu – kněz, prorok a král“
16.00
Mše Sv.

V sobotu od 09.00–15.30 Adorace NS v kapli na faře

Po celou dobu duchovní obnovy možnost svátosti smíření

Povede nás P. Martin Sklenář

Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“ Jan 8,11

Svatováclavská pouť

Kdy: 28.9.2012

Kam: Kostel sv. Václava ve Václavicích

Mše svatá bude v 10 hodin

Pěší varianta: Odchod v 8:00 od fary (půjdeme přes Rychtu, Malecí, Vrchoviny a polními cestami do Václavic)

Varianta vlakem: Odjezd z Nového Města v 9:20; zpáteční spoj z Václavic v 11:30

Po mši svaté bude připraveno malé občerstvení

Dotazy: Veronika Nováková (731 728 148)

Stáhnout plakátek!

Biblické hodiny a katechismus

Po prázdninách vás zveme na pokračování Biblických hodin, o které byl před prázdninami velký zájem. Tentokrát budou orientovány na Nový zákon. Biblické hodiny jsou otevřeny i široké veřejnosti. Budou probíhat každé 1. a 3. pondělí v měsíci od 19:00 hod. ve velké klubovně na faře.

Nově jste zváni také k poznávání katechismu. Katechismus bude probírán každé 2. a 4. pondělí v měsíci - opět od 19:00 hod. ve velké klubovně na faře.

Farní snídaně a seznámení se želvou Loudalkou

První setkání po prázdninách jsme zahájili společnou snídaní. Příjemně jsme si u ní popovídali. Bylo milé, kolik přišlo hladovců Mrkající. Rádi bychom v těchto farních snídaních pokračovali. Zveme proto farníky, aby s námi strávili příjemné chvíle u společného jídla každou první neděli v měsíci po dětské mši (od 10:00). Vítáme také jakékoliv kulinářské výrobky – od jednoduchého perníku po různé speciality Usmívající se.

Zveme vás opět v neděli 7. 10. 2012. Kdo bude mít zájem, může pak zůstat spolu s rodinami s malými dětmi a třeba i pomoct při hrách či vyrábění. Školní rok jsme totiž zahájili spolu se želvou Loudalkou, která nás bude provázet až do dalších letních prázdnin. Bude nám pomáhat rozumět tomu, co se vše odehrává při mši svaté.

Přespání dětí na faře

Rozloučení dětí se školním rokem

Na konci školního roku proběhlo v Novém Městě nad Metují předprázdninové rozloučení malých farníků se školním rokem 2011/2012. Toto setkání se uskutečnilo z neděle 24. na pondělí 25. června a bylo určeno pro děti od první do páté třídy základní školy.

S dětmi jsme se sešli již v 15 hodin před farou děkanského kostela, odkud jsme se společně odebrali do loděnice novoměstských skautů. Rozděleni do posádek pak všichni vyrazili do vln řeky Metuje. V rozmezí mezi dvěma jezy jsme se plavily přibližně hodinu a půl, ovšem po návratu na start bylo naše oblečení natolik mokré, že nemělo smysl nás dále držet v suchu a vrhli jsme se do vody až „po krk“. Zájemci si pak ještě mohli natrénovat „cvaknutí“ a vytažení lodí z vody.

Před 18. hodinou jsme se převlečeni do suchého oblečení shromáždili v děkanském kostele na náměstí, kde jsme společně slavili večerní mši svatou.

Také po mši byl nachystán bohatý program složený z nejrůznějších her – z kostela jsme se tedy přesunuli na farní zahradu, na které jsme byli až do setmění. Nejprve byly na pořadu seznamovací hry, které dále vystřídaly ty soutěžní, postřehové a zábavné.

Značně vyhládlí jsme se pak ale nechali strhnout vůní opékaných špekáčků a přesunuli jsme se k plápolajícímu ohni. Po večeři ještě někteří odvážlivci absolvovali prohlídku kostelní věže, kterou mohli vystoupat až nahoru a rozhlédnout se po okolí Nového Města.

O něco později šli již někteří na faře spát, ale jiní si ještě ve vedlejší klubovně zahráli poslední hru toho večera. Poté ovšem také následovali ty, kteří byli unavení již předtím, a stejně jako oni též zapluli do spacáků. Jen o několik chvilek déle již bylo na faře úplné ticho.

Pondělního rána ale začal hluk na faře už poměrně brzy – to proto, že se všichni školáci chystali na poslední předprázdninový týden strávený ve škole. Sbalili si tedy spací pytle, umyli se a po snídani  si je už odváželi rodičové, kteří děti rozvezli do základních škol.

Takto jsme se tedy společně s asi patnácti malými farníky rozloučili s končícím se školním rokem.

Děkujeme dětem za účast na tomto setkání a ochotným rodičům za jejich rozvoz.

Všem přejeme příjemné a požehnané prožití letních prázdnin!

-PMK-

Modlitby za oběti války 1866

Dne 23. června 2012 pořádáme Modlitby za oběti války 1866.

Program:

 • 16:00 hod. pro pěší sraz v Novém Městě nad Metují na náměstí u děkanského kostela
 • 18:00 hod. mše svatá za oběti válek v kostele sv. Václava na Dobeníně
 • 19:00 hod. menší kulturní program

S sebou: Pohodlnou obuv a oblečení dle počasí, něco k pití, popř. něco na zub a hlavně dobrou náladu :-).

Vhodné i pro rodiny s dětmi.

Info: P. Wieslaw 739 929 164

Koncert "Hebrejské melodie"

Farnost Nové Město nad Metují pořádá koncert "HEBREJSKÉ MELODIE".

Účinkují: Jakub Jedlinský - akordeon a Vít Chudý - housle.

Termín konání: neděle 3. 6. 2012 ve 14:30 hodin

Místo konání: Kostel Nejsvětější Trojice, Husovo náměstí, Nové Město nad Metují

V asi hodinu dlouhém programu se představí díla významných židovských skladatelů nebo skladatelů, kteří se nechali židovskou hudbou inspirovat. Tito skladatelé skvěle propojili západní způsob komponování s židovskými melodiemi, s liturgickou hudbou nebo chasidickými tanci. V syntéze umělé a lidové hudby zůstávají věrní rezonancím židovské duše.

Stáhnout plakátek!

Farní den

Zveme Vás všechny na FARNÍ DEN, který proběhne 3. 6. 2012 na farní zahradě. V případě nepříznivého počasí na faře.

9:00 - 10:00 poutní mše sv. v kostele Nejsvětější Trojice

DOPROVODNÝ PROGRAM

 • program pro děti + skákací hrad
 • zpívání s kytarou
 • fotodokumentace
 • 12:30 - 14:00 možnost komentované prohlídky kůru, varhan a farní knihovny
 • 13:00 promítání fotek z cesty po Jihovýchodní Asii (Thajsko, Laos, Barma a Kambodža) - ve velké klubovně
 • 14:30 koncert Hebrejské melodie - viz. informace v samostatném článku

Občerstvení včetně oběda je zajištěno.

Těšíme se na setkání

Římskokatolická farnost Nové Město nad Metují

(změna programu vyhrazena)

Stáhnout plakátek!

Noc kostelů 2012 v Novém Městě

 • 16.00-16.45 Mše svatá.
 • 16.45-17.30 Prohlídka kostela pro dětí a zážitek zvýrazněný tvořením do 18.00.
 • 17.30-18.00 Chvály – zpěv s kytarou.
 • 18.00-18.15 Čtení z Písma svatého.
 • 18.15-18.30 Silentium – nevíte co to je?
 • 18.30-19.00 Paleček – sbor ZUŠ.
 • 19.00-19.45 Komentovaná prohlídka zákoutí (altán, fara, kostel, knihovna).
 • 19.45-20.30 Foto, video ze svěcení a uvedení do služby O. biskupa Jana Vokála.
 • 20.30-21.00 Polyfonní sdružení – vystoupení sboru.
 • 21.00-21.30 Čtení z Písma svatého a silentium.
 • 21.30-22.00 Varhanní hudba.

Příležitost k rozhovoru s knězem.

Změna programu vyhrazena.

Noc kostelů 2012 v Černčicích

Již po druhé se bude v černčickém kostele sv. Jakuba staršího konat Noc kostelů. Tentokrát je datum v celé České republice určeno na 1. června. Jak jistě všichni víte, je to Den dětí, a proto bude na to zaměřený i celý program. Vlastně jsme se rozhodli, že celé téma naší Noci kostelů bude „Prarodiče a jejich vnoučata“.

Číst dál: Noc kostelů 2012 v Černčicích