Setkání rodin s tématem velikonoc

Zveme Vás na setkání rodin s dětmi, které proběhne tuto neděli (1.4.2012) od 10:00 hodin ve velké klubovně na faře. Děti se podívají na krátký film z Biblických pátrání o velikonocích. Společně s Johankou a Adamem budeme poznávat místa v Getsemanské zahradě a pátrat po významu velikonoc. Rodiče si mezitím budou mít čas spolu popovídat u kávy a něčeho dobrého - kdo stihne, může přinést buchty, koláč, perník :-). Poté bude pro děti připravena hra a následně zajímavé vyrábění.

Ve článcích setkávání rodin naleznete nový příspěvek o minulém setkání, při kterém děti zažily velkou bouři a její zázračné utišení.

Postní duchovní obnova - program

 „Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se, která je dobrá, po ní se vydejte a vaše duše naleznou klid.“  Jer 6,16

Pátek:

16.00 - Mše Svatá v děkanském kostele v Novém Městě nad Metují

16.45 - Duchovní slovo I

17.30 - Křížová cesta

18.30 - Duchovní slovo pro mládež

Sobota:

8.30 - Mše Svatá s Ranními chválami

9.30 - Duchovní slovo II

10.30 - Adorace Nejsvětější svátosti

18.30 - Projekce filmu „ ThePassion“

Neděle:

7.30 - Mše Svatá, zakončení duchovní obnovy

Březen - měsíc knihy

Každou neděli v březnu, po celé dopoledne, je pro vás otevřena farní knihovna.

Můžete se přijít podívat, půjčit si knihy, posedět u kávy, čaje a něčeho dobrého.

Pokud máte doma knihu, která vás oslovila a chcete ji nabídnout ostatním, přineste ji s sebou.

Těší se na vás

knihovníci novoměstské farnosti

Setkávání nad Písmem

Od 6. 2. 2012 probíhá v naší farnosti Setkání nad Písmem. P. Wieslaw nabídl všem zúčastněným zamyslet se a vybrat téma, které budeme v příštích setkáních probírat. Přišlo cca 20 zájemců. Všechny zaujala navržená myšlenka P. Wieslawa, zabývat se projevy Ducha svatého v Písmu.

Setkání budou probíhat každé 1. a 3. pondělí od 19:00 na faře. Zveme všechny zájemce.

Mše svatá s dětským formulářem

Mše svatá s dětským formulářem se bude konat v děkanském kostele od 9:00 a to následovně:

liché měsíce - první neděli v měsíci (P. Vladimír Janouch)

sudé měsíce - druhá neděle v měsíci (P. Wieslaw Kalemba)

Zbývající neděle bude v děkanském kostele v průběhu každé mše od 9:00 připraveno malované evangelium pro děti spojené s katechezí. To probíhá na faře po dobu čtení a kázání. Ostatní části mše svaté děti prožívají se svými rodiči v kostele.