Společenství Čas a místo setkání Kontaktní osoba
Laická sdružení sv. Dominika Zpravidla třetí čtvrtek v měsíci od 19:00 Jan Neumann
Liga schönstattských maminek První středa v měsíci od 18:45 (po mši sv.) do 19:45, na faře ve velké klubovně H. Klamtová
Misijní klubko dětí Ve čtvrtek od 14:00 v Provodově ve škole; v sobotu, v kapličce v Šonově u sester Sestra Karla Langrová; Sestra Lucie Jirásková
Modlitba růžence Každou středu od 18:45, zatím po domácnostech Richard Hrádek; Jitka Friedová
Modlitební společenství Každá neděle od 18:00, v kapličce v Šonově u sester Sestra Karla Langrová; Sestra Lucie Jirásková
Polyfonní sdružení Každý pátek od 19:00 do 20:30, na faře ve velké klubovně Jiří Tymel; Lukáš Janko
Salesiáni spolupracovníci Jednou měsíčně na předem určeném místě (v Podorlicku) Hana Jandáčková
Setkávání maminek Každý čtvrtek od 10:30, u Vítů Pavlína Vítová
Spolčo Pátek od 19:00 do 21:00, na faře v malé klubovně Hana Ježdíková; Anežka Tomášová
Společenství ministrantů Každá středa od 17:00 do 18:00 na faře Petr Lukeš
Společenství seniorů Druhá středa v měsíci od 16:00, na faře v klubovně Marie Retíková
Modlitební společenství manželů Třetí neděli v měsíci od 19:00 do 20:30 ve farní klubovně Taťáňa Blažková
Farní scholička Každá středa v měsíci od 17:00 do 18:00, na faře ve velké klubovně Ivana Petrová