Čas a místo setkávání

  • Každá středa od 17:00 do 18:00 na faře, pak možnost společné mše svaté.

Kontaktní osoba

  • Petr Lukeš – 731 646 715.

Cílová skupina

  • Věkově neomezeno, převážně pro děti ZŠ.

Zveme kluky se zájmem o ministrování na společné schůzky.