1. Postní duchovní obnovu 9. - 10. 3. 2018 povede P. Jan Linhart.
 2. Zpovídání proběhne podobně jako v adventní době – bude upřesněno v ohláškách.
 3. Svatý týden – Vigilie 31. 3. 2018, začátek v 19:30.
 4. Velký Pátek – bohoslužba začne v 15:00.
 5. Křížová cesta na Výrov – kontrola a případná oprava křížů.
 6. Postní doba – nedělní křížové cesty budou vést tematicky jednotlivé skupiny:
  1. křížovou cestu povedou děti
  2. křížovou cestu povede mládež
  3. křížovou cestu povedou senioři
  4. křížovou cestu povedou mladší manželé
  5. křížovou cestu povedou starší manželé
 1. Domlouvání zajištění chvalozpěvu exultet.
 2. Bohoslužby v kapli J. Nepomuckého budou od 18:00 ve dnech 14., 15., 16. května.
 3. Noc kostelů 25. 5. – pokud se povede získat dotaci, bude na téma Víno v Bibli i s degustací, připravuje se kompletní program.
 4. Farní den se bude konat 27. 5. 2018.
 5. Biřmování je plánováno na červen 2019.
 6. Farní setkání na téma „Mluvme o rodině!“ „Buďme rodinou!“ probíhají každou 3. neděli v měsíci od ledna do června na faře od 15:30.
 7. Národní týden manželství 10. - 18. 2. – v rámci tohoto týdne proběhne farní setkání „Mluvme o rodině!“
 8. V případě zájmu bude pondělní výuka náboženství od 16:00 hod. pro zájemce od 14 let a středoškoláky.
 9. Byla otevřena otázka náboženství ve školách jen pro 1. - 2. třídu. Pro ty, kteří půjdou k 1. sv. přijímání, by bylo vhodné, kdyby se začalo vytvářet společenství dětí vrstevníků na faře.
 10. Plánujeme farní pouť spojenou s výletem v červnu do Želivi pro všechny věkové skupiny J.
 11. Lektorské čtení – pro rozpoznání, zda je připraven lekcionář pro první nebo pro druhé čtení bude vložena záložka s popisem.
 12. Příští zasedání PRF se bude konat 15. 4. 2018.