Jednání pastorační rady farnosti zahájil o. Benedikt modlitbou.

 1. Zaznělo upozornění, že zápisy z jednání pastorační rady jsou moc heslovité a lidé jim nerozumí. Bylo domluveno, že bude snaha stručně a srozumitelně uvádět body jednání. Zároveň budou zveřejněny telefonické kontakty na členy pastorační rady. Pokud bude někdo chtít doplnit/vysvětlit některé body, může se obrátit přímo na členy PRF.
 2. Děkujeme za realizaci přestěhování knihovny knihovníkům a manželům Havlovým a panu Retíkovi za digitalizaci.
 3. Děkujeme všem, kteří se podíleli na velikonoční liturgii. Děkujeme velmi za službu kostelníkům.
 4. Svátost pomazání nemocných – termín sobotního dopoledne bude upřesněn (předpokládá se závěr velikonoční doby).
 5. První svaté přijímání bude 3. 6. 2018 – příprava proběhne ve 4 setkáních – první schůzka: 29. 4. 2018 v 16:00 hod.
 6. Pouť v Želivě 16. 6. 2018
 • autobus bude přistavěný v 6:15, vyjíždět budeme v 6:30; odjezd zpět ze Želivi v 16:00
 • mše svatá v 10:00 hod.; oběd bude jednotný v ceně 139,- Kč
 • je nezbytné přinést zálohu 200,- Kč na osobu; platit bude možné v knihovně a v kanceláři v úředních hodinách (prosíme o přinesení přesné částky)
 • rodiny s dětmi se mohou domluvit s o. Benediktem na příspěvku ze strany farnosti
 • návštěva pivovaru, turistického centra
 1. Klubovna pro mládež – výběr nábytku bude konzultován s mládeží.
 2. Farní den 27. 5. 2018
 • koncert skupiny Augenblick
 • nebude mše sv. v 10:30 hod. v klášteře
 • odvoz pro potřebné bude zajištěn
 1. Byla schválena pomoc z Tříkrálové sbírky rodině z Nového Města nad Metují.
 2. Noc kostelů 25. 5. 2018 – sledujte letáčky, brzy bude zveřejněný program. Zejména doporučujeme přednášku na téma Víno v Bibli s odborným výkladem a ochutnávkou.
 3. V lekcionářích bude vložena záložka s označením 1. a 2. čtení, aby nedocházelo k nedorozuměním.
 4. Kurz lektorského čtení – domlouvá se zajímavá přednáška na téma lektorského čtení. Zároveň prosíme farníky o zapojení se do lektorské služby a o zapisování se na 1. a 2. čtení.
 1. Prázdninový režim v létě – v neděli budou v Novém Městě nad Metují 3 bohoslužby.
 2. Je v úmyslu obnovit večer chval - pátky od 19:00 hod. s vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní.
 3. V květnu budou slouženy májové mše svaté.
 4. Mše svaté v kapli sv. Jana Nepomouckého budou: 14., 15., 16. 5. v 18:00 hod.
 5. V děkanském kostele budou doplněny další kancionály. Na některých bohoslužbách je jich nedostatek.
 6. Plánujeme přespávání dětí na faře – začátek 24. 6. odpoledne, ráno bude zajištěn rozvoz do škol.
 7. Nedělní procházky/výlety s o. Benediktem – první se bude konat 22. 4. sraz v 15:00 u Sokolovny.
 8. Ve výhledu je založení dívčího společenství. Děkujeme.
 9. Z důvodu úvah zda pokračovat v hodinách náboženství na školách nebo na faře prosíme, aby rodiče nahlásili zájem o účast svých dětí na hodinách náboženství ve školním roce 2018/19 do 30. 6. 2018.
 10. Příští termín jednání PRF: 9. 9. 2018.

Přítomni: o. Benedikt, pí Molnárová, pí Blažková, p. Hojný, p. Ježdík, p. Čížek, p. Vlček

Omluveni: H. Ježdíková, T. Venclová