1. Při realizací akcí na faře prosíme, aby byl informován o. Benedikt, aby se na faře nesešly dvě různé skupiny a nedocházelo k organizačním kolizím. Bude vytvořen přehled setkávání jednotlivých společenství.
  2. V této souvislosti prosíme zodpovědné za jednotlivá společenství, aby kontaktovali Hanu Ježdíkovou s informací
  3. Plánuje se setkávání zodpovědných za jednotlivá společenství či skupiny farníků aby bylo možné se domlouvat, kdo co potřebuje a podpořit vzájemnou spolupráci.
  4. Adventní duchovní obnova se bude konat druhý pátek a sobotu, tj 7. – 8. 12. a povede ji biskupský vikář pro pastoraci P. Jan Paseka.
  5. Příprava na biřmování – bude zahájena od října. Biřmovancům musí být 14 let více. Přihlásit se je možné do 15. 10. Bylo by dobré, aby se biřmovanci u pana faráře hlásili sami. Setkávání bude probíhat 1x za 14 dní – pravděpodobně pátky v podvečer.
  6. Rádi bychom, aby rostla úcta malých dětí k Eucharistii. Na základě doporučení otce biskupa mají děti, zejména na prvním stupni ZŠ, přijímat do úst. Prosíme také rodiče, aby k tomu děti vedli.
  7. Od 3. říjnové neděle se začne na faře setkávat modlitební společenství manželů. Bližší informace jsou na webu farnosti a na nástěnce.
  8. Rádi bychom Vás také informovali o společenství děvčat na prvním stupni ZŠ, které se schází každý pátek od 14:30 a o společenství ministrantů, kteří se schází každou středu od 17:00 hod. Více informací naleznete na webu farnosti.
  9. Příští setkání PRF je 25. 11. 2018 v 19:00. Své podněty můžete sdělit duchovním či některému z členů PRF: Taťána Blažková (602 431 810), Roman Čížek (739 919 707), Pavel Fanta (775 791 102), Luděk Hojný (732 209 637), Jan Ježdík (602 308 400), Hana Ježdíková (723 081 642), Marie Molnárová (739 522 830), Petr Neumann (606 746 077), Eva Pelikánová (602 504 452), Břetislav Vlček (776 335 637).