1. Úklid fary – paní Fantová je o. Benediktem pověřena koordinací úklidu na faře, včetně dalších
provozních záležitostí. V klubovně a na farních stránkách naleznete přehled, kdo který týden
zodpovídá za úklid. Při konání mimořádných akcí je samozřejmostí, že organizátor akce po sobě
uklidí.
2. Dne 7. - 8. 12. 2018 povede duchovní obnovu o. Jan Paseka na téma Kána Galilejská. Bližší
informace jsou na letáčku a na webu farnosti.
3. Mikuláš přijde 9. 12. 2018 po mši svaté o deváté – dětem se bude věnovat u oltáře.
4. Dne 9. 12. bude o deváté primiční mše svatá Jana Lukeše. Novokněžské požehnání bude
udělováno v zadní části kostela (u zpovědnic nebo u piety). Prosíme, abyste jídlo k pohoštění na
společné setkání v klubovně po primiční mši svaté přinášeli už 8. 12. 2018 dopoledne.
5. Dne 20. 12. 2018 v 17:00 budou v děkanském kostele instalovány vánoční stromky, prosíme
muže o pomoc. Obracet se můžete na pana Libora Blažka.
6. Tradiční česká půlnoční 24. 12. 2018 s doprovodem skupiny Harmoni - od 15:00 zahrají koledy,
a v 15:30 doprovodí mši svatou v krčínském kostele.
7. Ekumenické setkání se koná 17. 1. 2019.
8. Na leden se domlouvá se Kurz pro lektory s panem Danielem Rumpíkem, ředitelem rádia
Blaník, který vede téma rétoriky v kurzu pro akolyty.
9. Příští setkání PRF 10. 2. 2019 v 19:00.