1. Klášter – jednání a hledání záměru stále probíhá.
 2. 3. 2019 se koná setkání biřmovanců na Vesmíru.
 3. Postní duchovní obnovu povede o. Tomáš Enderle.
 4. Křížová cesta na Výrov 19. 4. 2019 začne tradičně ve 20:00 hod.
 5. Farní pěší výlet se bude konat 5. 5. nebo 12. 5. 2019.
 6. Biřmování – termín 19. 5. 2019, mše svatá bude v děkanském kostele v 10:00, mše svatá v klášteře je v tento den zrušena
 7. Noc kostelů 24. 5. 2019 – projednávání obsahu.
 8. První svaté přijímání – termín bude stanoven.
 9. Farní den 16. 6. 2019
 10. Informování o možnosti tematických výstav s evangelizačním přesahem.
 11. Přestavba kůlen na dvoře za farou památkáři nebyla dovolena.
 12. Minulý rok byla k dispozici „Tříkrálová svěcená voda“ – pokud se najde někdo, kdo si vše související vezme na starosti, může to být realizováno i do budoucnosti.
 13. Farní výlet bude v termínu 1. 6. nebo 22. 6. 2019 společně s o. Pachrem.
 14. Příští setkání PRF 5. 5. 2019 v 19:00