Zápis PRF - 14. října 2012

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město n. Metují

konané dne 14.10. 2012 v knihovně novoměstského děkanství

Setkání PRF zahájil P. Janouch společnou modlitbou. Úvodem byly zhodnoceny proběhlé pastorační aktivity farnosti. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a vedení.

Hlavními body jednání byly:

 1. Lektorský kurz - bude se konat v říjnu. Organizační setkání se uskuteční 20.10 od 18:30 ve velké klubovně na faře. Padl návrh na pravidelné setkávání v 2. sobotu v měsíci.
 2. Katecheze pro SŠ mládež bude probíhat ve čtvrtky v 19 hodin.  
 3. Setkání nad katechismem (pro dospělé) bude probíhat každé 2. a 4. pondělí v měsíci od 19 hodin ve velké klubovně na faře.
 4. Katecheze pro mládež - budou probíhat v sobotu od 18.30 hodin. Termíny a témata budou zveřejněna na nástěnce. První setkání bude v listopadu
 5. Svátost pomazání nemocných - tato svátost má duchovně posílit a potěšit člověka a navrátit mu fyzické i duchovní zdraví, nese s sebou odpuštění hříchů. Může se udělovat jak jednotlivým osobám (např. doma či v nemocnici), tak společně při bohoslužbě. V listopadu bude vyhlášen termín udělování této svátosti.
 6. Proběhly diskuse nad pastoračním plánem farnosti na příští rok 2012- 2013. Pokud by měl někdo nějaké nápady či připomínky, jsou vítány. Sdělit je můžete přímo kněžím či je vhodit do schránky v kostele.
 7. Formační setkání ministrantů - Zůstává 2. neděle v měsíci po dětské mši v 10.00 na faře.
 8. Farní snídaně – setkání jsou otevřeny pro všechny. Navrhováno vytvoření odděleného plakátku od Setkávání rodin.
 9. ČIP –už je vyroben dolní katr, bude on umístěn před schodištěm. Bude vytvořen seznam pro přebírání čipu s podpisem. Čipem bude se otevírat: hlavní dveře, katr dolní před schodištěm i katr horní s přístupem do kuchyňky.

Mimo hlavních bodů jednání:

 • Kurz akolytů;
 • Projekt „Otevřená fara“ – práce nad projektem stále pokračují;
 • Slavnost sv. Václava – příště ohlásit pouť dříve, domluvit s panem Nývltem fotky k vyvěšení. Zkombinovat termín mše nejen s vlaky, ale i s autobusem do Šonova;
 • Výběr hudby na vánoční mše – probrat s varhaníky, aby to byly známé skladby;
 • Vánoční večeře pro kněze a osamocené.

Přítomni: P. Vladimír Janouch, P. Wieslaw Kalemba, Marie Molnárová, Táňa Blažková, Václav Klamta, Luděk Hojný

Omluveni: Jan Ježdík, Karel Nývlt

Zápis PRF - 9. září 2012

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město n. Metují

konané dne 9.9. 2012 v knihovně novoměstského děkanství

Setkání PRF zahájil P. Janouch společnou modlitbou. Úvodem byly zhodnoceny prázdninové pastorační aktivity farnosti. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a vedení.

Hlavními body jednání byly:

 1. Slavnost sv. Václava- slavnostní mše svatá se bude konat 28. 9. v 10 hodin na Dobeníně.
 2. Katecheze v novém školním roce budou probíhat podle rozvrhu.
 3. Katecheze pro SŠ mládež bude probíhat ve čtvrtky. První setkání se uskuteční 4.10 v 18:00 na faře.
 4. Lektorský kurz- bude se konat v říjnu. Organizační setkání se uskuteční 20.10 od 18:30 ve velké klubovně na faře.
 5. Setkání nad katechismem (pro dospělé)- bude probíhat každé 2. a 4. pondělí v měsíci od 19 hodin ve velké klubovně na faře. První setkání se uskuteční 8. 10.
 6. Katecheze pro mládež- budou probíhat v sobotu od 18 hodin. Termíny a témata budou zveřejněna na nástěnce.
 7. Svátost pomazání nemocných- tato svátost má duchovně posílit a potěšit člověka a navrátit mu fyzické i duchovní zdraví, nese s sebou odpuštění hříchů. Může se udělovat jak jednotlivým osobám (např. doma či v nemocnici), tak společně při bohoslužbě. Nedělní kázání v říjnu budou zčásti věnována přípravě k této svátosti. Datum svátosti bude upřesněn.
 8. Proběhly diskuse nad pastoračním plánem farnosti na příští rok 2012- 2013. Pokud by měl někdo nějaké nápady či připomínky, jsou vítány. Sdělit je můžete přímo kněžím či je vhodit do schránky v kostele.
 9. Formační setkání ministrantů- probíhají diskuse nad vhodným termínem pro tato setkání. O podrobnostech budete informováni. Děkujeme moc p. Luďkovi Hajnému za kompletaci ministrantských obleků v sakristii děkanského kostela.
 10. Kancelář akademických týdnů od měsíce září bude přesunuta do 1. patra farní budovy - místnost naproti kapli.

Mimo hlavních bodů jednání:

 • Rozmístění repro beden na kůru;
 • Posezení na faře po bohoslužbách;
 • Vznikl nápad katecheze pro dospělé;
 • Kurz akolytů;
 • Projekt „Otevřená fara“ – práce nad projektem stále pokračují;
 • Sponzorské dary - seznam věcí důležitých pro provoz a krásu farnosti a kostelů je zveřejněn na internetových stránkách;

Zápis PRF - 27. května 2012

Setkání PRF zahájil P. Janouch společnou modlitbou. Úvodem byly shrnuty a zhodnoceny dosavadní pastorační aktivity farnosti a také blahopřání p. Janu Ježdíkovi k 50 narozeninám – vyprošujeme mu hodně Božího požehnání.

Dalšími body jednání bylo:

 1. Noc kostelů. Děkujeme za přípravu.
 2. Farní den. Děkujeme všem, kdo se podíleli na organizaci.
 3. Svátost biřmování. Datum biřmování je stanoveno na 17. 6. při bohoslužbě v 9.00 hodin. Přípravu slavností a doprovodních akci mají na starosti biřmovanci. Zodpovědná osoba P. Wieslaw
 4. Vzpomínka na oběti války roku 1866 se bude konat 23.6 v 18.00 v kostele sv. Václava na Dobeníně. Přípravou je pověřené „spolčo“ starší mládeže.
 5. 23.6 v 9.30, se v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové uskuteční kněžské svěcení jáhna Filipa Foltána. Na tuto slavnost jsme všichni zváni
 6. 24-25. 6. – přespání na faře pro děti končící školní rok. Podrobné informace budou upřesněny.
 7. Akademické týdny – program dle letáků.
 8. Lektorský kurz – se bude konat v září. Podrobný program bude upřesněn. Zodpovědné osoby p. Jan Ježdík a P. Wieslaw Kalemba.
 9. Projekt „otevřená fara“. Práce nad systémem čipů trvají.
 10. Postní almužna – celková částka činí 4819 Kč, podle počtu bylo rozebráno 70 kasiček vrátilo se pouze 19!!! Podrobné vyúčtování k nahlédnutí ve farní kanceláři.

Kromě hlavního bodu jednání vyniklo několik zajímavých nápadů a připomínek:

 • archivace fotek z akcí farnosti na DVD a jejich zveřejňování
 • snížit počet objednávaných tiskopisů, které přebývají (zejména KT a Světlo),
 • vytvořit seznam věcí (sponzorské dary), které jsou důležité pro provoz a krásu farnosti (kostelů) a zveřejnění na internetových stránkách,
 • obnova a nákup ministrantských oblečení,
 • uklidit a využívat místnost naproti kaple na faře,
 • oprava případně výměna koberců v presbytáři děkanského kostela,

Důležité upozornění:

 • Venkovní kliku se nesnažit zmáčknout (je znehybněná) – do dveří jen tlačit!!!
 • Biblické hodiny se během letních prázdnin nekonají!!!

Zapsal: P. Wieslaw Kalemba

Přítomni: P. Vladimír Janouch, P. Wieslaw Kalemba, Marie Molnárová, Táňa Blažková, Karel Nývlt, Luděk Hojný, Jan Ježdík

Omluveni: Václav Klamta  

 

Zápis PRF - 12. dubna 2012

Setkání PRF zahájil P. Janouch modlitbou. Dále byly probírány tyto body:

 1. Kalendář dat – domluveno zveřejnění narozenin: 14.4. o.Kalemba; 23.5. o.Janouch; nadále doplňování aktuálních akcí: poutě, posvícení…
 2. Poslední hudební doprovod rytmické skupiny „Dvorní kapela“ před jejím rozchodem – mše dne 30. 6. 2012 v 7,30 a 9,00 hod. (p.Ježdík)
 3. Kurz čtení pro lektory dohodnut na měsíc září o.Wieslaw – pí lektorka-školitelka (p.Ježdík)

  Číst dál: Zápis PRF - 12. dubna 2012

Zápis PRF - 12. března 2012

Setkání PRF zahájil P. Janouch modlitbou. Dále byly probírány tyto body:

 1. Zpráva o rozpočtu za r. 2011a návrh rozpočtu na r. 2012, předpoklad plánovaných nákladů na pastorační činnost;

  Číst dál: Zápis PRF - 12. března 2012

Zápis PRF - 12. února 2012

Setkání PRF zahájil P. Janouch modlitbou. Dále byly probírány tyto body:

 1. Shrnutí a hodnocení pastoračních aktivit farnosti.
 2. Výzdoba fary. Aktuální zůstává výzdoba fary, zejména společenských místností. Instalace dekorační sítě proběhne do konce února. Navrhováno umístění stropových lišt. Do 14 dní bude zpracován projekt dostupnosti fary (klíče, čipy).

  Číst dál: Zápis PRF - 12. února 2012

Zápis PRF - souhrn, 8. ledna 2012

Setkání PRF zahájil P. Vladimír Janouch společnou modlitbou. Prvním bodem bylo hodnocení minulých akcí. V průběhu vznikla otázka o způsobu hodnocení pastoračních činností. Navrhováno umístění schránky v kostele na případné ohlasy od farníků.

Číst dál: Zápis PRF - souhrn, 8. ledna 2012

Zápis PRF - souhrn, 20. listopadu 2011

Setkání PRF zahájil P. Vladimír Janouch společnou modlitbou. Prvním bodem byla informace o výsledcích voleb a zvolení místopředsedy a sekretáře PRF. Většinou hlasu jako místopředseda byla zvolena pí. Marie Molnárová a sekretářem P. Kalemba Wieslaw. Dále hodnotilo se realizované akce farnosti (tábory, K-ples, Den Písma Sv., atd.). Děkujeme všem za přípravu. V průběhu hodnocení vynikla otázka pravidelného setkávání se nad četbou Písma Sv.. Bylo navrženo několik způsobů (Lectio Divina nebo jiná forma).

Číst dál: Zápis PRF - souhrn, 20. listopadu 2011

Zápis PRF - kalendář, 29. května 2011

Ne

5. červen

Setkání rodin s dětmi (fara, 10.00 hod.)

Přijďte spolu s námi zábavnou formou poznávat Starý zákon - vyvedení z Egypta. Budeme mít možnost společně si popovídat, shlédnout krátký film, pohrát si a něco malého si vyrobit. Program je připraven pro menší děti i pro školáky.

10.–11. červen

Přespávání dětí na faře

Program je určený dětem navštěvující hodiny náboženství.

Číst dál: Zápis PRF - kalendář, 29. května 2011

Zápis PRF - souhrn, 29. května 2011

Setkání PRF zahájil P. Vladimír Janouch společnou modlitbou. Nejdříve byly zhodnoceny akce v uplynulém měsíci, tj. Duchovní obnova 8.–14. května; Noc kostelů 27. května. PRF děkuje všem organizátorům a dalším spolupracovníkům ochotným pomoci s přípravou.

Číst dál: Zápis PRF - souhrn, 29. května 2011