Zápis PRF - souhrn, 1. května 2011

Setkání PRF zahájil P. Vladimír Janouch společnou modlitbou. Časově nejrozsáhlejším bodem programu byla diskuze nad zprávou o hospodaření farnosti za rok 2010, plánem příjmů a výdajů na rok 2011 a možnostmi farnosti na spolufinancování případného pastoračního asistenta (materiály budou zveřejněny). Rozprava bude pokračovat na příštím setkání PRF. 

Číst dál: Zápis PRF - souhrn, 1. května 2011

Zápis PRF - souhrn, 27. března 2011

Setkání PRF v neděli 27. března 2011 zahájil P. Vladimír Janouch společnou modlitbou. Stěžejním bodem bylo představení výsledků ankety o životě farnosti, která probíhala ve dnech 20. 2. - 13. 3. 2011. V závěru prezentace byl naznačen další postup jak s těmito získanými údaji, návrhy a připomínkami následně pracovat. V souvislosti s výsledky ankety byla nastolena otázka přijetí pastoračního asistenta na částečný úvazek. Je tedy nutné konkrétně promyslet způsob jeho financování a náplň práce. V nejbližší době je třeba zlepšit způsob informování o dění ve farnosti a budovat mezilidské vztahy.

Číst dál: Zápis PRF - souhrn, 27. března 2011